Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 13 Про схвалення районної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” на 2016 – 2020 роки

герб_для розпоряджень

 УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної  державної  адміністрації

22 січня 2016 року

№ 13

Про схвалення районної цільової програми індивідуального житлового будівництвау сільській місцевості „Власний дім”на 2016 – 2020 роки  

Відповідно до статей 2, 13, 25 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання статті 11 Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Указу Президента України  від 27.03.1998 № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.1997 № 376 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 995-р, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 15.12.2015 № 740 „Про схвалення обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” на 2016 – 2020 роки”, та з метою забезпечення розвитку соціальної сфери села в районі:

  1. Схвалити районну цільову програму індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості „Власний дім” на 2016 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.
  2. Відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації подати в установленому порядку Програму на затвердження районній раді.

 

  1. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при внесенні змін до районного бюджету на 2016 рік, формуванні районного бюджету на наступні роки передбачати видатки на реалізацію заходів Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижого А.П.

 

Голова адміністрації                                                                                 В. Хоружий

 

 

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

індивідуального  житлового будівництва у сільській місцевості

„Власний дім” на 2016 – 2020 роки

 

 

Загальні положення

         З метою підтримки індивідуального житлового будівництва на селі в районі з 1998 року діє програма  „Власний дім”.

Програма розроблена відповідно до Закону України „Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві”, Указу Президента України  від 27.03.1998 № 222/98 „Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 „Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, від 05.10.1998 № 1597 „Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі”, Концепції розвитку сільських територій, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 995-р.

На сьогодні Програма є реальною можливістю покращення умов проживання на селі і набула значної популярності серед сільського населення, про що свідчить щорічне зростання попиту на отримання пільгових кредитів.

Зважаючи на соціальну значимість та значну кількість сімей, що  проживають у сільській місцевості та бажають скористатися пільговими кредитами для вирішення своїх житлових та соціальних питань,  програма  підтримки індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості знайшла своє відображення в Коаліційній угоді депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для забезпечення житлом та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення, збільшення обсягів житлового будівництва у сільській місцевості, підвищення рівня інженерного облаштування сільських населених пунктів.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Поліпшення житлово-побутових умов  сільського населення є одним із найактуальніших  завдань подальшого соціально-економічного розвитку села.

Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерного облаштування.

Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно покращувати житлово-побутові умови. Рівень заробітної плати в сільському господарстві та соціальній сфері, де працює більшість сільських жителів, залишається значно нижчим ніж середній показник  в інших сферах економіки.

Це створює несприятливі умови проживання, особливо молоді, в сільській місцевості.

Значна кількість сільських жителів у найбільш активному молодому віці виїжджає в міста та за кордон у пошуках роботи та нормальних умов проживання, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими кадрами.

Реалізація Програми  дасть можливість співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників шляхом:

пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для спорудження житлових будинків, придбання житла, реконструкції та капітального ремонту житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих технологій;

нормативно-правового удосконалення механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників.

Механізм пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників передбачає:

процентну ставку  у розмірі 3 відсотків річних від суми зобов’язання за кредитом (для окремих категорій сільських жителів – безвідсотковий кредит);

відстрочку початку повернення кредиту до двох років;

відсутність обов’язкового початкового внеску.

Зазначені умови дають можливість скористатися пільговим кредитом громадянам, які не мають високого рівня доходу.

В умовах обмежених можливостей бюджетів усіх рівнів, реалізація механізму пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників є особливо актуальною, оскільки профінансовані кошти підлягають поверненню у повному обсязі та в подальшому використовуються для надання нових кредитів. Це з кожним роком дає можливість збільшити загальний обсяг оборотних кредитних коштів на напрями кредитування.

Крім того, ризики неповернення кредитів індивідуальними сільськими забудовниками є незначними. Заборгованість за наданими кредитами у         2014 році відсутня.

Оскільки будівництво житла у сільській місцевості істотно дешевше, ніж у містах, та здійснюється переважно господарським методом, реалізація Програми забезпечить покращення житлово-побутових умов сільського населення.

 

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

– пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для:

– спорудження житлових будинків;

– придбання житла;

– реконструкції та капітального ремонту житла;

– утеплення житлових будинків з використанням енергозберігаючих  технологій (в тому числі заміна вікон, встановлення          твердопаливних котлів, системи вентиляції, автоматики підтримки достатньої комфортної температури в оселях);

– спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій;

– витрати з надання та обслуговування кредитів;

Завдання і заходи Програми наведено у додатку.

Очікувані результати, ефективність Програми

 Виконання Програми дасть змогу:

придбати у сільській місцевості 5 житлових будинків загальною площею 700 кв.м., побудувати 5 житлових будинків загальною площею 550 кв.м., інженерні мережі 5 будинків підключити до існуючих комунікацій, утеплити з використанням енергозберігаючих технологій 5 будинків, розширити ринок збуту будівельних матеріалів, збільшити надання транспортних послуг та послуг проектних, будівельних організацій.

Реалізація Програми також сприятиме:

скороченню темпів міграції сільського населення;

поліпшенню демографічної ситуації у сільській місцевості;

підвищенню економічної активності та рівня зайнятості сільського населення.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється відповідно до Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 03.08.1998 № 1211, за рахунок коштів місцевих бюджетів, інших джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Фінансування витрат, понесених Рівненським обласним фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, з надання та обслуговування пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам, проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів, коштів, одержаних фондом від проведення кредитування, включаючи кошти, що надходять від сплати відсотків за користування кредитами, та за рахунок інших джерел фінансування.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 500 тис.гривень.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік.

Обсяги  та джерела фінансування Програми наведено у додатку.

Керівник апарату адміністрації                                                             С. Римарчук

 

№ 13 Про схвалення власного дому_додаток

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97