Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 13 Про здійснення йодної профілактики населення Володимирецького району у разі виникнення радіаційної аварії

24 січня 2017 року

 

                                         № 13  
Про здійснення йодної профілактики

населення Володимирецького району

у разі виникнення радіаційної аварії

 

 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 22.12.2016 № 786 “Про здійснення йодної профілактики населення Рівненської області у разі виникнення радіаційної аварії”, відповідно до статей 19, 35 Кодексу цивільного захисту України, законів України          “Про місцеві державні адміністрації”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання”, Порядку здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення України у разі виникнення радіаційної аварії, затвердженого наказом Державної інспекції ядерного регулювання України від 08 листопада 2011 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за № 1353/20091:

 1. Затвердити:
  • Порядок накопичення, зберігання, доступності та регулярного оновлення запасу йодних препаратів, що додається.
  • Порядок дій посадових осіб, відповідальних за прийняття рішення щодо проведення йодної профілактики, що додається.
  • Порядок оповіщення та інформування населення про початок проведення йодної профілактики, що додається.
 2. Для організації заходів йодної профілактики серед населення Володимирецького району у разі виникнення радіаційної аварії керуватися Методичними рекомендаціями щодо здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення Рівненської області у разі виникнення радіаційної аварії, затвердженими розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 786.
 3. Комунальному закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги”:

3.1. Забезпечити у повному обсязі наявність препаратів йодиду калію для населення, що проживає у  зоні спостереження відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна еленктростанція”.

3.2.  Вжити заходів щодо попереднього розподілу препаратів йодиду калію серед населення району, що проживає в десятикілометровій зоні навколо відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна еленктростанція”, в обсязі добової потреби, а також одночасної передачі інструкцій з їх прийому.

3.4. Щорічно забезпечувати перевірку умов зберігання, наявності препаратів йодиду калію та інструкцій з прийому препаратів у місцях їх зберігання у необхідній кількості із складанням відповідних актів.

 1. Комунальному закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” надавати щорічно до 25 червня та до 25 грудня районній державній адміністрації інформацію щодо забезпеченості населення препаратами йодиду калію.
 2. Відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації:
  • У плані реагування на радіаційні аварії на відокремленому підрозділі “Рівненська атомна еленктростанція” визначити умови та схеми видачі препаратів йодиду калію.
  • При проведенні практичних занять та тренувань з органами управління Володимирецької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту розраховувати та уточнювати схеми видачі препаратів йодиду калію.

5.3. Регулярно висвітлювати у засобах масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, питання радіаційного захисту населення, зокрема щодо правил вживання препаратів йоду у разі виникнення радіаційної аварії.

 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Рижого А.П.

 

 

 

Голова адміністрації                                                                               В.Хоружий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

від 24 січня 2017 року № 13

 

Порядок

накопичення, зберігання, доступності та регулярного оновлення запасу йодних препаратів

 

Зона превентивної йодної профілактики визначається завчасно. Розмір такої зони залежить від багатьох параметрів: потужності та типу блоку АЕС, клімато-географічних особливостей території, наявності протирадіаційних укриттів тощо, і може становити 5 – 10 кілометрів від АЕС. Готовність до проведення превентивної йодної профілактики серед населення може значно знизити дози опромінення.

Планування йодної профілактики повинно виконуватися згідно із загальною системою захисних заходів, які у відповідності з нормативними вимогами затверджуються у планах реагування на радіаційні аварії. Основною метою планування та ефективного проведення йодної профілактики є забезпечення населення усіх груп (в першу чергу дітей) в найкоротші терміни препаратами йодиду калію.

 1. Комунальний заклад “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги”:
  • Проводить розрахунок потреби препаратів йодиду калію  в залежності від кількості та вікової структури населення, що проживає в зоні спостереження відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна електростанція”.
  • Надає райдержадміністрації кількісне обґрунтування необхідних запасів препаратів йодиду калію (з урахуванням їх оновлення), потрібного обсягу  із розрахунку добової потреби цих препаратів згідно з регламентом проведення йодної профілактики.
 1. Відділ надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації надає голові райдержадміністрації пропозиції щодо включення придбання препаратів йодиду калію в перелік об’єктів, фінансування яких пропонується здійснювати у відповідному році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна електростанція” Володимирецького району, за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
 1. На виконання постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження переліку об’єктів, фінансування яких пропонується здійснювати у відповідному році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна електростанція” Володимирецького району комунальний заклад “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” проводить закупівлю необхідної кількості препаратів йодиду калію.
 2. Відділ надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергозбереження райдержадміністрації готує проект розпорядження голови райдержадміністрації  про розподіл препаратів йодиду калію по фельдшерсько-акушерських пунктах  та лікарських амбулаторіях загальної практики сімейної медицини комунального закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги”.
 3. На виконання розпорядження голови райдержадміністрації щодо попереднього розподілу препаратів йодиду калію комунальним закладом “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” приймається наказ (розпорядження) щодо:
  • Розподілу препаратів йодиду калію.
  • Доступності, умов та відповідальних за зберігання препаратів йодиду калію.
  • Затвердження графіку перевірок умов зберігання та наявності препаратів йодиду калію.

5.4.                        За погодженням з виконкомами сільських рад визначення осіб,    відповідальних за зберігання йодиду калію, у сільських населених пунктах, де відсутні школи, аптеки, медичні заклади.  5.5.                        Зобов’язує підпорядковані підрозділи:5.5.1.  Зберігати препарати йодиду калію у сухому, темному, захищеному від світла місці в герметичній упаковці.5.5.2.  У місцях збереження препаратів йодиду калію забезпечити в необхідній кількості інструкції стосовно прийому цих препаратів. 5.5.3.  Забезпечити умови та термін зберігання препаратів йодиду калію відповідно до вимог виробника.

 1. Комунальний заклад “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” щороку станом на 01 січня надає райдержадміністрації інформацію щодо наявності, умов зберігання та необхідності поновлення чи додаткової закупівлі препаратів йодиду калію.

 

Керівник апарату адміністрації                                                   С.Римарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

від 24 січня 2017 року № 13

 

Порядок

дій посадових осіб, відповідальних за прийняття рішення щодо проведення йодної профілактики

 1. Відділ надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енегоефективності райдержадміністрації:
  • Отримує інформації:

– від відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна електростанція” щодо  оцінки  та прогнозу доз опромінення населення та радіоактивного забруднення довкілля в зоні радіаційної аварії;

– від мережі спостереження та лабораторного контролю району щодо радіоактивного забруднення довкілля на території району.

1.2. На підставі отриманих інформацій визначає рівень дій для застосування йодної профілактики.

1.3.   Встановлює конкретне значення  потужності  дози  або   іншого   параметра радіаційної обстановки.

1.4.  Надає інформацію управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації щодо проведених заходів та радіоактивного забруднення довкілля на території району.

1.5. При отриманні розпорядження голови облдержадміністрації, керівника територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Рівненської області про застосування йодної профілактики готує проект розпорядження голови райдержадміністрації про здійснення йодної профілактики в зоні спостереження відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна електростанція”.

1.6. Через мережу спостереження та лабораторного контролю району здійснює постійний моніторинг радіаційної обстановки на території району.

1.7. При досягненні найнижчої межі виправданості йодної профілактики надати пропозиції управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації про припинення  йодної  профілактики.

1.8. При отриманні розпорядження голови облдержадміністрації, керівника територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту Рівненської області про припинення йодної профілактики, готує проект розпорядження голови райдержадміністрації про припинення йодної профілактики.

2. Комунальний заклад “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги”:

2.1. При отриманні розпорядження голови райдержадміністрації про здійснення йодної профілактики в зоні спостереження відокремленого підрозділу  “Рівненська атомна електростанція” приймається наказ (розпорядження) щодо проведення йодної профілактики.

2.2.  Здійснює контроль за проведенням йодної профілактики.

2.3. Відповідно до табелю термінових донесень надає інформацію  щодо стану  проведення йодної профілактики на території району.

 

Керівник апарату адміністрації                                                   С.Римарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

від 24 січня 2017 року № 13

 

Порядок

оповіщення та інформування населення про початок проведення йодної профілактики

 

 1. Розпорядження голови райдержадміністрації “Про здійснення йодної профілактики на території району” доводиться до служби оповіщення та зв’язку цивільного захисту району, комунального закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” та виконкомів  селищних та сільських рад.
 2. Службою зв’язку та оповіщення цивільного захисту району проводиться оповіщення населення району, що проживає в зоні спостереження відокремленого підрозділу “Рівненська атомна еленктростанція”, про проведення йодної профілактики.
 3. Для зосередження уваги населення перед передачею мовної інформації вмикати сирени, виробничі гудки та інші сигнальні засоби, що буде означати подачу попереджувального сигналу “УВАГА ВСІМ!” і за яким негайно приводити в готовність радіотрансляційні вузли, радіомовні і телевізійні станції, вмикати мережі зовнішньої звукофікації.
 4. Для підвищення оперативності оповіщення та доведення інформації до населення організувати оповіщення лінією оперативних чергових та диспетчерських служб.
 5. Під час оповіщення та інформування населення роз’яснюється, як поводитись у випадку радіаційної аварії, де отримати, коли і як приймати препарати йодиду калію, а населенню, яке проживає в радіусі до 10 кілометрів навколо відокремленого підрозділу “Рівненська атомна еленктростанція”, прийняти добову дозу йодиду калію.
 6. Для забезпечення оповіщення населення про проведення йодної профілактики на території району залучити технічні засоби станційно-лінійної дільниці № 5 Рівненської філії публічногоакціонерного товариства “Укртелеком”, комунального підприємства “Телерадіокомпанія “Бурштиновий шлях”,  потенційно-небезпечних об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки та об’єктів з масовим перебуванням людей, на яких створено спеціальні, локальні або об’єктові системи оповіщення, та пересувні системи оповіщення.

7.       Для роздачі калій йодиду в найкоротші терміни комунальним закладом “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” спільно з виконкомами  селищних та сільських рад приводяться в готовність пункти видачі калію йодиду, залучивши до їх роботи, необхідну кількість працівників (роздатчиків).Керівник апарату адміністрації                                                      С.Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97