Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 135 Про районну цільову Програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю

19 травня 2017 року

 

                  135   
Про районну цільову Програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території

Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз, на 2017 – 2020 роки

 

 

Відповідно до Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», статей 13 та 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я,  статті 91 Бюджетного Кодексу України, пункту 1 статті 19 та пункту 6 статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»  та враховуючи життєву необхідність отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу:

 1. Схвалити районну цільову Програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз, на 2017 – 2020 роки (далі – Програма), що додається.
 2. Комунальному закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.
 3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні та внесені змін до районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
 4. Виконавцям забезпечити виконання заходів Програми, про що інформувати райдержадміністрацію щороку до 10 січня.
 5. Контроль за виконанням  розпорядження  покласти  на  першого заступника  та заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

 

В. о. голови адміністрації                                                                     А.Рижий

 

Додаток

до розпорядження голови

Володимирецької

райдержадміністрації

19.05.2017 року № 135

 

 

 

Районна цільова Програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз, на 2017 – 2020 роки

 

 1. Загальні положення

 

Районна цільова Програма по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території  Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз,  на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України.

У  Володимирецькому  районі  станом на 01.01.2017 року проживає              6 хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на базі комунального закладу «Сарненська центральна районна лікарня». Це люди, які за станом здоров’я змушені два-три рази на тиждень проходити процедуру гемодіалізу (підключення до апарату штучної нирки). На державному рівні пільги на безоплатний проїзд, витрати на медикаменти для замісного лікування та частково симптоматичного лікування  даній категорії громадян не передбачені. У результаті ці люди втрачають можливість забезпечити собі повноцінне життя у суспільстві, що значною мірою позначається як на моральній, так і на матеріальній сторонах їх життєдіяльності.

Даною Програмою передбачається надання цільової грошової допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю для відшкодування витрат на медикаменти для замісного лікування, симптоматичного лікування та проїзд від населеного пункту, в якому вони проживають, до населеного пункту, в якому отримують програмний гемодіаліз, і у зворотньому напрямку.

 

 

 1. Мета Програми

 

Основною метою Програми є надання фінансової та іншої допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність, які отримують програмний гемодіаліз, на проїзд від місця проживання до місця проведення гемодіалізу і у зворотньому напрямку та забезпечення медикаментами, що не можуть бути профінансовані з державного бюджету.

3.Заходи по виконанню Програми

 

 1. Взяття на облік осіб, які мають право на пільги відповідно до Програми.

 

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня»

Постійно

 

 1. Забезпечення надання допомоги для відшкодування витрат на проїзд особам, які отримують програмний гемодіаліз відповідно до розрахунку (додаток 1).

 

Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації

Щомісячно.

 

 1. Забезпечення медикаментами для замісного лікування та симптоматичного лікування осіб, які отримують програмний гемодіаліз, в медичних закладах (додаток 2, 3).

 

Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня»

Щомісячно.

 

Розрахунок допомоги для відшкодування витрат на проїзд та порядок виплати

Для отримання допомоги для відшкодування витрат на проїзд хворі подають до управління соціального захисту населення райдержадміністрації відповідну заяву, до якої додають такі документи:

– копію довідки з лікарні, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу;

– копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить призначення допомоги для відшкодування витрат на проїзд, складає відомості та списки на виплату через установу банку. Допомога для відшкодування вартості проїзду призначається у разі надходження заяви в межах бюджетного року.

Виплата допомоги перераховується безпосередньо хворому на особовий рахунок в банку, про що зазначається в заяві.

Річна потреба в коштах на надання допомоги для відшкодування витрат на проїзд на одну особу розраховуються за формулою: Z=2V х K х T

2- проїзд    до   лікарні   і  в   зворотному напрямку;  V- вартість  квитка; K- кількість сеансів на тиждень; T- кількість тижнів у році.

Розрахунок витрат на медикаменти для проведення гемодіалізу хворих на хронічну ниркову недостатність та порядок їх забезпечення

Для забезпечення медикаментами хворі подають письмову заяву до комунального закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» письмову заяву, до якої додають такі документи:

– перелік медикаментів, якими необхідно забезпечити заявника;

– копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

Комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня» укладає договір з аптечним закладом (закладами), через який буде проводитись забезпечення хворих медикаментами, згідно  переліку медикаментів (додаток 2) та розрахунку річної потреби в коштах на забезпечення медикаментами для проведення гемодіалізу (додаток 3).

 

 1. Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу покращити матеріальний стан хворих для своєчасного проходження курсів програмного гемодіалізу, супутнього лікування, що продовжить тривалість життя хворих.

 

 1. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, передбачених чинним законодавством, в межах видатків, затверджених рішенням про районний бюджет та змін до районного бюджету на відповідний рік.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на кожен рік окремо і можуть коригуватися протягом року, враховуючи те, що протягом року може змінитись кількість осіб, які отримують програмний гемодіаліз, та вартість проїзду.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації та комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня»  за підсумками року аналізують та подають райдержадміністрації та районній раді звіт про виконання Програми та вносять пропозиції  фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо потреби в коштах на наступний рік.

 

 1. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням даної Програми покладено на управління  соціального захисту населення райдержадміністрації та комунальний заклад «Володимирецька центральна районна лікарня».

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                               С. Римарчук

 

Додаток 1

до районної  цільової Програми

 

 

 

Розрахунок допомоги для відшкодування витрат на проїзд

хворим, які проживають на території

Володимирецького району

та отримують програмний гемодіаліз

 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження Група інвалідності Адреса проживання Кількість сеансів на тиждень Сума на рік, грн.
Аврамишин Анатолій Олександрович, 1962 р.н. 1-Б смт.Володимирець 3 12 480
Антонюк Ольга Михайлівна, 1984 р.н. 1-Б с.Сварині 2 4 160
Килюшик Микола Миколайович, 1956 р.н. 1-Б с.Полиці 3 10 920
Кірдей Володимир Михайлович, 1959 р.н. 1-Б  с.Чаква 2 4 160
Логацький Роман Вікторович, 1980 р.н. 1-Б смт.Володимирець 3 12 480
Медведюк Василь Опанасович, 1960 р.н. 1-Б смт.Володимирець 2 8 320
РАЗОМ       52 520

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до районної  цільової Програми

 

 

Перелік медикаментів для хворих на хронічну ниркову недостатність, які проживають на території

Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз

 

№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові рік народження Група інвалідності Адреса проживання Необхідні ліки на місяць Ліки для симптоматичного лікування двічі на рік
1 Аврамишин Анатолій Олександрович 1962 1-Б смт.Володимирець Р.Рекормон4,0(8доз),Р.Клексан0,4(4доз),  Т.Кальцемін1т.2р/д.,Т.Кардіомагніл75мг/д., Т.Фозікард80мг/д., Р.Ферум-лек4,0 д/в 3р/тижд. Р.Метамакс5,0(20дн)

Р.Есенціале5,0(20дн)

2 Антонюк Ольга Михайлівна 1984 1-Б с.Сварині Р.Клексан0,4(4доз),Т.Кальцемін1т.2р/д. Р.Метамакс5,0(20дн)

Р.Есенціале5,0(20дн)

3 Килюшик Микола Миколайович 1956 1-Б с.Полиці Р.Рекормон4,0(8доз),Р.Клексан0,4(4доз), Т.Кальцемін1т.2р/д.,Т.Фозікард80мг/д. Р.Метамакс5,0(20дн)

Р.Есенціале5,0(20дн)

4 Кірдей Володимир Михайлович 1959 1-Б  с.Чаква Р.Рекормон4,0(8доз),Р.Клексан0,4(4доз), Т.Фозікард80мг/д,Т.Кальцемін1т.2р/д. Р.Метамакс5,0(20дн)

Р.Есенціале5,0(20дн)

5 Логацький Роман Вікторович 1980 1-Б смт.Володимирець Р.Рекормон2,0(8доз),Р.Клексан0,4(4доз), Т.Кальцемін1т.2р/д.,Т.Фозікард80мг/д., Т.Амлодипін10мг/д.,Р.Ферум-лек4,0д/в3р/тижд. Р.Метамакс5,0(20дн)

Р.Есенціале5,0(20дн)

6 Медведюк Василь Опанасович 1960 1-Б смт.Володимирець Р.Рекормон4,0(8доз),Р.Клексан0,4(4доз), Т.Кальцемін1т.2р/д., Т.Берліприл20мг/д., Т.Кордарон200/д., Т.Кардіомагніл75мг/д., Т.Небівал5мг/д. Р.Метамакс5,0(20дн)

Р.Есенціале5,0(20дн)

 

 

Додаток 3

до районної  цільової Програми

 

Розрахунок річної потреби в коштах на забезпечення медикаментами для проведення гемодіалізу  хворих на хронічну ниркову недостатність, які проживають на території Володимирецького району та отримують програмний гемодіаліз

(ціни на ліки станом на 11.04.2017 року)

№ з/п Лікарські препарати Аврамишин А.О. Антонюк О.М. Килюшик М.М. Кірдей В.М. Логацький Р.В. Медведюк В.О. Кількість упаковок Потреба в коштах, грн.
1 Метамакс р-р д/ин. 100 мг/мл    5 мл, 10 амп. 560 560 560 560 560 560 12 уп. 3 360
2 Есенціале н амп. 5 мл №5 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080 24 уп. 6 480
3 Рекормон р-р д/ин. 2000МЕ/0,3мл шприц-тюбик+ігла №6 55 424 0 55 424 55 424 27 712 55 424 144 уп. 249 408
4 КЛЕКСАН р-н д/ін. 0,4мл (4000анти-хамо) у шпр.-дозах №10 6 144 6 144 6 144 6 144 6 144 6 144 288 доз 36 864
5 ФОЗІКАРД табл. по 20 мг №30 4 778 0 4 778 4 778 4 778 0 195 уп. 19 112
6 Кальцемін таб. №60 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 1 460 73 уп. 8 760
7 Кардіомагніл таблетки 75мг №30 663 0 0 0 0 663 25 уп. 1 326
8 ФЕРРУМ ЛЕК 2 МЛ №10 10296 0 0 0 10 296 0 624 амп. 20 592
9 БЕРЛІПРИЛ №30 табл. 20 мг 1 040 0 0 0 0 0 13 уп. 1 040
10 Кордарон табл. 200мг №30 0 0 0 0 0 2 600 13 уп. 2 600
11 Небівал табл. 5мг №20 0 0 0 0 0 950 19 уп. 950
12 АМЛОДИПІН- табл. 10мг №30 0 0 0 0 286 0 13 уп. 286
  РАЗОМ 81 445 9 244 69 446 69 446 52 316 68 881 х 350 778

 

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97