Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 170 Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району

RozpLogo

 

19 липня 2016 року

№ 170

Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій Володимирецького району

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 липня 2016 року № 396 “Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області”, відповідно до статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 січня 2015 року № 18 “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, від            17 червня 2015 року № 409 “Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”:

 1. Затвердити:

склад комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району згідно з додатком;

Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району, що додається.

 1. Виконавчим комітетам селищних та сільських рад, підприємствам, установам та організаціям району привести положення про об’єктові комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 409.
 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 10 червня 2015 року № 158 “Про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району”.
 3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова адміністрації                                                                       В. Хоружий

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Володимирецької районної
державної адміністрації

19 липня 2016 року № 170

 

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району

 

 1. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Володимирецького району (далі – комісія) є постійно діючим органом, який утворюється Володимирецькою районною державною адміністрацією для координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них.
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації та цим Положенням.
 3. Основними завданнями комісії є:

1) координація діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов’язаної із:

функціонуванням Володимирецької районної ланки Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

здійсненням оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення району про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

залученням сил цивільного захисту до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги;

забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки;

навчанням населення діям у надзвичайній ситуації;

визначенням меж зони надзвичайної ситуації;

здійсненням постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

організацією та здійсненням:

 • заходів щодо життєзабезпечення населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

 • заходів з евакуації (у разі потреби);

 • радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

 • вжиттям заходів щодо забезпечення готовності Володимирецької районної ланки Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період;

 • здійсненням безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

 • інформуванням органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

забезпеченням:

 • живучості об’єктів національної економіки та державного управління під час реагування на надзвичайну ситуацію;

 • стабільного функціонування об’єктів паливно-енергетичного комплексу під час виникнення надзвичайної ситуації, злагодженої роботи підприємств, установ та організацій для забезпечення сталої і безперебійної роботи об’єктів Єдиної газотранспортної та об’єднаної енергетичної систем України, що розташовані на території району;

 • безпеки та сталої роботи транспортної інфраструктури, послуг поштового зв’язку та всіх видів електричного зв’язку на території району;

 • санітарного та епідемічного благополуччя населення району;

організацією та керівництвом проведенням робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального і місцевого рівня;

встановленням кількісних та якісних показників виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших трубопроводів, залізничних вузлів, аеропортів, мостів, шляхопроводів тощо, розташованих на території району;

2) визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час:

функціонування Володимирецької районної ланки Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

здійснення заходів:

 • щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації на території району;

 • щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення надзвичайної ситуації;

порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та навколишнього природного середовища;

3) погодження положень про комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підприємств, установ та організацій району;

4) підвищення ефективності діяльності райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району під час реагування на надзвичайну ситуацію.

 1. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) у режимі повсякденної діяльності:

здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових і науково-технічних програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;

здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення надзвичайної ситуації;

бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо);

сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів районної системи моніторингу навколишнього природного середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням потенційно небезпечних об’єктів;

координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових харчових отруєнь населення.

Комісія, крім перелічених у цьому пункті функцій, погоджує перелік потенційно небезпечних об’єктів та перелік споживачів, на яких поширюється обмеження постачання питної води та електропостачання до рівня екологічної броні, затверджує результати класифікації об’єктів і адміністративно-територіальних одиниць стосовно рівня хімічної небезпеки, здійснює методичне керівництво та контроль за роботою місцевих комісій;

2) у режимі підвищеної готовності:

здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів;

організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення сталого функціонування господарських об’єктів;

забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня;

готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування заходів реагування на надзвичайну ситуацію;

координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких резервів;

забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного комплексу;

3) у режимі надзвичайної ситуації:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління, сил та засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня;

залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів і запасів;

вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у небезпечних районах;

забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації;

встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня;

організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання до комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області зазначених матеріалів;

вивчає обставини, що склалися, та подає Володимирецькій районній державній адміністрації інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку;

4) у режимі надзвичайного стану:

забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів управління та сил Володимирецької районної ланки Рівненської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з вимогами Законів України “Про правовий режим воєнного стану”, “Про правовий режим надзвичайного стану”, а також інших нормативно-правових актів;

здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, забезпечення функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

5) проводить моніторинг стану виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями району покладених на них завдань;

6) здійснює взаємодію з районним штабом з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції.

 1. Комісія має право:

залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації регіонального та місцевого рівня сили і засоби районної ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту;

заслуховувати інформацію керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, з питань, що належать до їх компетенції, і давати їм відповідні доручення;

одержувати від територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції;

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території району (за погодженням з їх керівниками);

розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її виникненні.

 1. Головою комісії є голова Володимирецької районної державної адміністрації.

Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови – за його дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника – заступник голови.

Засідання комісії веде голова, а за його відсутності – перший заступник голови.

Посадовий склад комісії затверджується головою районної державної адміністрації, на основі пропозицій територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, розташованих на території району.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату.

 1. Голова комісії має право:

залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні та інші сили і засоби району відповідно до законодавства;

приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на надзвичайну ситуацію;

вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, ліквідацію її наслідків;

делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої повноваження заступникам голови комісії.

 1. Робочим органом комісії (секретаріатом), що забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також контроль за виконанням її рішень, є відділ надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимирецької районної державної адміністрації.
 2. Комісія проводить засідання на постійній основі.

Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

 1. Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району.
 2. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.
 3. Організація побутового забезпечення членів комісії, а також забезпечення їх спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту під час роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на Володимирецький районний сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області.
 4. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

Заступник голови адміністрації                                                    Н.Ковальчук

 

 

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації

19 липня 2016 року № 170

 

СКЛАД

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

Володимирецького району

 

Голова комісії:
Голова районної державної адміністрації
Перший заступник голови комісії:
Перший заступник голови районної державної адміністрації – керівник робіт  з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Заступник голови комісії:
Начальник відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації
Начальник Володимирецького районного сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області (за згодою)
Секретар комісії:
 
Головний спеціаліст відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації
 
Члени комісії:
Начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
Начальник фінансового управління райдержадміністрації
Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
Начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації
Начальник відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації
Головний лікар комунального закладу “Володимирецька  центральна  районна лікарня” (за згодою)
Головний лікар комунального закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)
Начальник управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Начальник відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації
Військовий комісар Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату (за згодою)
Начальник Володимирецького відділення Кузнецовського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області   (за згодою)
Начальник управління Держпродспоживслужби у Володимирецькому районі (за згодою)
Начальник Володимирецького управління водного господарства (за згодою)
Начальник філії “Володимирецький райавтодор”  (за згодою)
Начальник державного підприємства “Володимирецьке лісове господарство” (за згодою)
Начальник цеху телекомунікаційних послуг № 9 Рівненської філії                   ПАТ “Укртелеком” (за згодою)

 

Заступник голови  адміністрації                                                          Н.Ковальчук

 

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97