Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 172 Про утворення тимчасових органів з питань евакуації Володимирецького району

RozpLogo

25 липня 2016 року

№ 172

Про утворення тимчасових органів
з питань евакуації Володимирецького району

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12 липня 2016 року № 427 “Про комісію з питань евакуації Рівненської області”, відповідно до статті 33 Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 2 статті 27, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та з метою вдосконалення роботи з питань евакуації:

 1. Утворити:

1.1. Комісію з питань евакуації Володимирецького району у складі згідно з додатком 1.

1.2. Проміжний пункт евакуації населення (с.Каноничі) та резервний   проміжний пункт евакуації населення (с.Нетреба).

 1. Затвердити Положення про комісію з питань евакуації Володимирецького району, що додається.
 2. 3. Виконкомам селищних та сільських рад до 05.08.2016:

3.1. Утворити комісії з питань евакуації селищних (сільських) рад та збірні пункти евакуації, розробити для них документацію згідно з додатками 2, 3.

3.2. Привести положення про місцеві комісії з питань евакуації у відповідність з Положенням про комісію з питань евакуації Володимирецького району.

 1. 4. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 05.08.2016 розробити для проміжного пункту евакуації населення (с.Каноничі) та резервного проміжного пункту евакуації населення (с.Нетреба) документацію згідно з додатком 4.
 2. Встановити термін готовності до роботи тимчасових органів з питань евакуації Володимирецького району 4 години з моменту отримання розпорядження на проведення евакуації.
 3. Голові комісії з питань евакуації Володимирецького району спільно з начальником спеціалізованої служби оповіщення і зв’язку Володимирецького району запланувати необхідні приміщення, обладнання і засоби зв’язку для роботи тимчасових органів з евакуації, які надавати у їх розпорядження у разі проведення евакуаційних заходів.
 4. Заняття з членами тимчасових органів з евакуації проводити по 12 годин на рік шляхом практичного відпрацювання функціональних обов’язків, а також залучення до участі в командно-штабних навчаннях.
 5. Виконавцям про виконання розпорядження інформувати райдержадміністрацію до 05.08.2016.
 6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 жовтня 2011 року № 364 „Про евакуаційну комісію Володимирецького району”.
 7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Голова адміністрації                                                                        В.Хоружий

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

25 липня 2016 року № 172

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань евакуації Володимирецького району

 1. Загальні положення

Комісія з питань евакуації Володимирецького району (далі – районна комісія) є органом управління цивільного захисту району, який утворюється з метою проведення заходів щодо організованого вивезення (виведення) та приймання евакуйованого населення і майна в районі при виникненні надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період.

Районна комісія підпорядковується голові районної державної адміністрації – керівнику районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту області.

Районна комісія у своїй роботі керується статтею 33 Кодексу цивільного захисту України, законодавчими та нормативно-правовими актами з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, Порядком проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації і цим Положенням.

 1. Основні завдання районної комісії

Основними завданнями районної комісії є розроблення і коригування плану евакуаційних заходів щодо організованого вивезення (виведення) та приймання евакуйованого населення і майна в районі із зон можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей).

Районна комісія  відповідно до покладених на неї завдань:

 • у повсякденній діяльності:

разом з відділом надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації, транспортними органами і відповідними спеціалізованими службами цивільного захисту (далі – спеціалізовані служби ЦЗ) розробляє і коригує план евакозаходів у районі, організовує практичне здійснення евакозаходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та евакуації і прийому евакуйованого населення в особливий період;

разом з відділом надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації, спеціалізованими службами ЦЗ розробляє і контролює здійснення заходів щодо всебічного забезпечення евакуйованого населення;

контролює створення, комплектування і організацію підготовки підпорядкованих тимчасових органів з евакуації (збірних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки (висадки), а також евакокомісії у селищних та сільських радах, на потенційно небезпечних об’єктах);

бере участь у командно-штабних навчаннях та об’єктових тренуваннях на території району з метою практичного відпрацювання членами районної комісії своїх функціональних обов’язків;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань;

2) під час безпосередньої підготовки та проведення евакозаходів:

здійснює контроль за приведенням у готовність тимчасових органів з евакуації при загрозі виникнення надзвичайної ситуації;

уточнює план евакуації, приймання, розміщення та всебічного забезпечення евакуйованого населення і контролює проведення цієї роботи у підпорядкованих евакоорганах;

організовує підготовку до розгортання збірних і приймальних пунктів евакуації, контролює їх розгортання;

разом з транспортними органами і спеціалізованими службами ЦЗ уточнює порядок використання всіх видів транспорту, який використовується для евакуації населення;

контролює організацію підготовки маршрутів пішої евакуації і проміжних пунктів евакуації, а також пунктів посадки (висадки);

контролює підготовку наявних захисних споруд цивільного захисту та будівництво укриттів найпростішого типу, яких не вистачає для евакуйованого населення в районах організованого відпочинку, пунктах посадки (висадки) і розміщення;

збирає і узагальнює дані про хід евакуації, прибуття та розміщення евакуйованого населення і у визначений термін доповідає про це керівнику районної ланки територіальної підсистеми області;

при взаємодії з відповідними спеціалізованими службами ЦЗ організовує всебічне забезпечення і захист евакуйованого населення.

 • Права районної комісії

Районна комісія має право:

отримувати безкоштовно від структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в районі, відділу статистики у Володимирецькому районі дані, які необхідні для складання та уточнення плану евакуації;

самостійно здійснювати взаємодію з комісіями з питань евакуації селищних та сільських рад, потенційно небезпечних об’єктів за місцем постійної дислокації об’єктів і безпечними районами (місцями) розташування евакуйованого населення;

підтримувати зв’язок із спеціалізованою службою цивільного захисту транспортного та технічного забезпечення району, автотранспортними підприємствами, які забезпечують евакуаційні заходи, з метою отримання даних про транспорт, що виділяється для евакуації;

безпосередньо звертатися до керівників спеціалізованих служб ЦЗ району, які беруть участь в розробленні плану евакозаходів, з питань планування і своєчасного коригування відповідних розділів.

 1. Керівництво та склад районної комісії
 2. До складу районної комісії входять:

голова комісії;

заступник голови комісії;

секретар комісії;

члени комісії (представники спеціалізованих служб ЦЗ);

робочі групи:

 • транспортного забезпечення;
 • забезпечення евакуаційних заходів;
 • з евакуації населення та інформаційного забезпечення;
 • з розміщення евакуйованого населення у безпечних районах;
 • з обліку евакуації матеріальних цінностей.

Склад районної комісії затверджується головою районної державної адміністрації та, за потреби, уточнюється.

Функціональні обов’язки начальників та членів робочих груп районної комісії розробляються згідно з функціями і завданнями комісії, визначеними цим Положенням, і затверджуються головою комісії.

У невідкладних випадках у складі районної комісії утворюється оперативна група, що розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації населення. Посадовий склад оперативної групи додається.

У разі отримання розпорядження на проведення евакуації для надання допомоги районній комісії залучаються усі сили та засоби району, у тому числі органи управління і формування цивільного захисту, засоби зв’язку і транспорт.

За узгодженням із керівником районної ланки територіальної підсистеми області, голові районної комісії можуть бути підпорядковані формування цивільного захисту: зв’язку; охорони здоров’я; радіаційного і хімічного захисту; охорони громадського порядку; матеріального, технічного і транспортного забезпечення.

Такі формування, з отриманням розпорядження на проведення евакуації, надаються в інтересах районної комісії з метою забезпечення планомірного і безпечного виведення та вивезення евакуйованого населення до пункту призначення.

 1. Голова районної комісії є керівником особового складу комісії і відповідає за планування, підготовку та практичне проведення евакозаходів, розміщення евакуйованого населення, а також за всебічне його забезпечення.

Голова районної комісії затверджує функціональні обов’язки членів комісії (за напрямом роботи у складі комісії).

 1. Заступник голови районної комісії підпорядковується голові районної комісії, є безпосереднім начальником особового складу комісії, відповідає за практичну роботу посадових осіб та фахівців комісії, своєчасність розроблення, узагальнення та уточнення планів евакуації.

У разі відсутності голови районної комісії заступник голови комісії виконує його обов’язки, при проведенні евакуації (відселенні) та прийнятті евакуйованого населення координує діяльність груп, що входять до її складу.

 1. Секретар районної комісії підпорядковується голові районної комісії та його заступнику. Він відповідає за:

своєчасність отримання і збереження документів;

організацію чергування членів комісії;

збір і узагальнення інформації, що надходить;

своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови комісії;

облік отриманих районною комісією та відданих її головою розпоряджень;

підтримання зв’язку із начальниками груп і органами, що взаємодіють;

повноту та правильність розроблення документів комісії, їх щорічне коригування.

 1. Робочим органом (секретаріатом) районної комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є відділ надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації.

Основною організаційною формою роботи районної комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності та мають рекомендаційний характер.

 1. Основні завдання груп районної комісії
 2. Основними завданнями групи транспортного забезпечення є:

узагальнення розрахунків плану транспортного забезпечення евакуації (прийому евакуйованого населення) за видами транспорту і його коригування (один раз на рік);

організація своєчасного прибуття транспортних засобів на пункти посадки (завантаження) та відправка їх в пункт призначення;

ведення обліку залучення транспортних засобів  для евакуації населення і майна.

 1. Основними завданням групи забезпечення евакуаційних заходів є:

розроблення відповідних розділів плану евакуації населення при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час та в особливий період з питань забезпечення підготовки і проведення евакуації за напрямками, щорічне їх коригування станом на 01 січня поточного року;

визначення сил і засобів, необхідних для забезпечення заходів з евакуації за напрямами, та подання заявок на поповнення недостатньої кількості матеріально-технічних засобів і пально-мастильних матеріалів;

повне і своєчасне забезпечення особового складу комісії усіма видами оснащення, обладнання робочих місць всім необхідним для успішного виконання своїх обов’язків;

організація та контроль за здійсненням заходів з евакуації при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків у мирний час і в особливий період.

 1. Основними завданнями групи з евакуації населення та інформаційного забезпечення є:

облік евакуйованого населення та своєчасне надання інформації з цього питання;

складання та коригування (один раз на рік) розрахунків на евакуацію;

уточнення розрахунків при оголошенні евакуації, ведення обліку евакуйованих людей та населення, що прибуло в безпечний район;

збирання і узагальнення даних про хід евакуації, в тому числі на проміжних пунктах евакуації, рух пішохідних і автомобільних колон з евакуйованими особами і майном, а також про прибуття і розміщення евакуйованого населення у безпечних місцях розташування;

підготовка донесень про хід евакуації;

інформування населення з питань евакуації, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами зору та слуху.

 1. Основними завданнями групи з розміщення евакуйованого населення у безпечних районах є:

узагальнення і узгодження з місцевими органами державної влади плану розміщення евакуйованого населення у безпечних районах;

організація зустрічі евакуйованих людей у пункті призначення з дотриманням ними правил безпеки при висадженні із транспорту;

організація обліку евакуйованого населення в пунктах висадки у безпечних районах та відправлення їх пішим порядком або на транспортних засобах до місць розміщення (місцевим транспортом перевозяться діти, інваліди, особи похилого віку, а також речі евакуйованих);

організація обліку дітей та учнівської молоді.

 1. Основними завданнями групи з обліку евакуації матеріальних і культурних цінностей є:

узагальнення даних щодо розрахунків майна, яке підлягає вивезенню (прийманню) на нове місце розташування при евакуації;

уточнення розрахунків транспорту, потрібного для вивезення майна, матеріально-технічне забезпечення його перевезення;

організація обліку завантаження на транспортні засоби майна, доставки його до місць призначення та розвантаження (за наявності часу на проведення його евакуації);

постійне інформування голови обласної комісії про хід евакуації (приймання) цінностей (у разі її проведення).

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                            С.Римарчук

 

 

Додаток
до Положення про комісію
з питань евакуації
Володимирецького району

 

 

Посадовий склад
оперативної групи комісії з питань евакуації Володимирецького району

 

 

 1. Керівник оперативної групи – заступник голови районної комісії.

 2. Заступник керівника оперативної групи – член комісії з транспортного та технічного забезпечення.

 3. Члени оперативної групи:

 • член комісії з питань охорони громадського порядку;

 • член комісії з питань зв’язку і оповіщення;

 • член комісії з медичних питань.

 

  Додаток 1

до розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

25 липня 2016 року № 172

 

Склад

комісії з питань евакуації Володимирецького району

 

І. Управління комісії.  
1. Голова  комісії   заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень)  
2. Заступник голови комісії   начальник відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації  
3. Секретар комісії   спеціаліст І категорії  відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації  
ІІ. Члени комісії (представники спеціалізованих служб цивільного захисту)  
1. З питань матеріального забезпечення, торгівлі та харчування   начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
  Дублер   головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
2. З питань зв’язку і оповіщення   начальник відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації
  Дублер   начальник станційно-лінійної дільниці № 5 Рівненської філії ПАТ “Укртелеком” (за згодою)
3. З інженерних питань   начальник відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації
  Дублер   начальник філії “Володимирецький райавтодор” (за згодою)
4. З комунально-технічних питань   головний спеціаліст відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації
  Дублер   начальник комунального підприємства “Аква” (за згодою)
5. З медичних питань   головний лікар комунального закладу “Володимирецька  центральна  районна лікарня”
  Дублер   начальник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у Володимирецькому районі (за згодою)
6. З питань транспортного та технічного забезпечення   головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації
  Дублер   директор товариство з обмеженою відповідальністю “Володимирецьтранссервіс”  (за згодою)
7. З питань захисту сільськогосподарських тварин і рослин   начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації
  Дублер заступник начальника – начальник відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії управління Держпродспоживслужби у Володимирецькому районі (за згодою)
8. З питань енергетики спеціаліст відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації
  Дублер начальник Володимирецького району електричних мереж ПАТ “Рівнеобленерго” (за згодою)
9. З протипожежних питань начальник Володимирецького районного сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області (за згодою)
  Дублер заступник начальника загону – начальник 11 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Рівненській області (за згодою)
10. З питань охорони громадського порядку начальник Володимирецького відділення Кузнецовського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області (за згодою)
  Дублер заступник начальника відділення поліції – начальник слідчого відділення Володимирецького відділення Кузнецовського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області (за згодою)
ІІІ. Група транспортного забезпечення  
1. Начальник групи начальник служби у справах дітей райдержадміністрації  
  Дублер завідувач сектору “Центр надання адміністративних послуг”  
2. Член групи з питань автотранспорту начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації  
  Дублер головний спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації  
3. Член групи з питань залізничного транспорту головний спеціаліст відділу служби у справах дітей райдержадміністрації  
  Дублер головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації  
ІV. Група забезпечення евакуаційних заходів  
1. Начальник групи начальник відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації  
  Дублер начальник відділу  управління персоналом апарату райдержадміністрації  
2. Член групи із забезпечення охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху заступник начальника відділення – керівник патрульної поліції  Володимирецького відділення Кузнецовського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області (за згодою)  
  Дублер старший інспектор з дорожнього нагляду Володимирецького відділення Кузнецовського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Рівненській області (за згодою)  
3. Член групи із медичного забезпечення головний лікар комунального закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги” (за згодою)  
  Дублер заступник головного лікаря комунального закладу “Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги”  
4. Член групи із інженерного забезпечення

 

головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації  
  Дублер заступник начальника Володимирецького управління водного господарства  
5. Член групи із радіаційного та хімічного захисту заступник начальника 11 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Рівненській області (за згодою)  
  Дублер фельдшер санітарний відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління Держпродспоживслужби у Володимирецькому районі (за згодою)  
6. Член групи із зв’язку та оповіщення інженер станційно-лінійної дільниці № 5 Рівненської філії ПАТ “Укртелеком”(за згодою)  
  Дублер електромонтер електроживильних установок станційно-лінійної дільниці № 5 Рівненської філії ПАТ “Укртелеком” (за згодою)  
7. Член групи із забезпечення продуктами харчування та предметами першої необхідності головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації  
  Дублер голова правління Володимирецької районної спілки споживчих товариств (за згодою)  
8. Член групи із забезпечення пально-мастильними матеріалами начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації  
  Дублер головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації  
V. Група з евакуації населення та інформаційного забезпечення  
1. Начальник групи начальник відділу статистики у Володимирецькому районі (за згодою)  
  Дублер головний спеціаліст – економіст відділу статистики у Володимирецькому районі (за згодою)  
2. Член групи – відповідальний за виконання заходів у Володимирецькій, Рафалівській селищних, Антонівській, Балаховицькій, Берестівській, Більськовільській, Великожолудській, Воронківській, Городецькій сільських радах начальник загального відділу апарату райдержадміністрації  
  Дублер головний спеціаліст відділу управління персоналом  апарату райдержадміністрації  
3. Член групи – відповідальний за виконання заходів у Довговільській, Жовкинівській, Заболоттіській, Каноницькій, Красносільській, Лозківській, Любахівській, Мульчицькій, Новаківській сільських радах головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації  
  Дублер спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації  
4. Член групи – відповідальний за виконання заходів у Озерській, Озерецькій, Полицькій, Ромейківській, Сопачівській, Собіщицькій, Старорафалівській, Хиноцькій сільських радах провідний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації  
  Дублер спеціаліст юридичного відділу апарату райдержадміністрації  
4. Член групи з інформа-ційного забезпечення головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації  
  Дублер головний спеціаліст відділу організаційної та інформаційної роботи апарату райдержадміністрації  
VI. Група з обліку евакуації матеріальних і культурних цінностей  
1. Начальник групи начальник фінансового управління райдержадміністрації  
  Дублер заступник начальника фінансового управління райдержадміністрації  
2. Член групи начальник архівного відділу райдержадміністрації  
  Дублер завідувач господарства відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації  
3. Член групи головний спеціаліст архівного відділу райдержадміністрації  
  Дублер спеціаліст архівного відділу райдержадміністрації  

 

Керівник апарату адміністрації                                                     С.Римарчук

 

  Додаток 2

до розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

25 липня 2016 року № 172

 

Перелік основних документів
комісії з питань евакуації селищної та сільської ради

 1. Рішення виконкому про створення комісії з питань евакуації.
 2. Штатно-посадовий склад евакуаційної комісії з питань евакуації.
 3. Положення про комісію з питань евакуації.
 4. Функціональні обов’язки членів комісії з питань евакуації.
 5. Список для оповіщення та збору членів комісії з питань евакуації.
 6. План роботи комісії з питань евакуації по періодах готовності.
 7. План роботи комісії з питань евакуації на рік.
 8. Розрахунок задіяного автотранспорту для евакуації населення та строки його подачі.
 9. Акт на обстеження та погодження місця розміщення населення селищної, сільської ради.
 10. Розрахунок подвірного розселення населення.
 11. Схема розміщення комісії з питань евакуації під час роботи.

 

Керівник апарату адміністрації                                                       С.Римарчук

 

 

  Додаток 3

до розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

25 липня 2016 року № 172

 

Перелік основних документів
збірного пункту евакуації

 

 1. Затверджений головою комісії з питань евакуації склад збірного пункту евакуації.
 2. Положення про збірний пункт евакуації.
 3. Функціональні обов’язки посадових осіб збірного пункту евакуації.
 4. Штатно-посадовий список особового складу.
 5. Схема оповіщення особового складу.
 6. Схема організаційної структури.
 7. Календарний план основних заходів.
 8. Виписки із планів евакуації об’єктів, приписаних до збірного пункту евакуації.
 9. Схема зв’язку з комісією з питань евакуації селищної, сільської ради.
 10. Графіки руху автомобільних і піших колон по маршрутах.
 11. Звітна документація: журнал обліку прийнятих і відданих розпоряджень,   графіки контролю ходу евакуації.
 12. Номери автоколон, що залучаються для вивезення еваконаселення.

 

Керівник апарату адміністрації                                                              С.Римарчук

 

  Додаток 4

до розпорядження голови

Володимирецької районної

державної адміністрації

25 липня 2016 року № 172

 

Основні документи
проміжного пункту евакуації

 

 1. Затверджений головою комісії з питань евакуації району склад проміжного пункту евакуації.
 2. Положення про проміжний пункт евакуації.
 3. Функціональні обов’язки посадових осіб.
 4. Схема організації роботи проміжного пункту евакуації.
 5. Схема зв’язку та оповіщення.
 6. Штатно – посадовий список осіб.
 7. Календарний план основних заходів.
 8. Графік прибуття евакуйованого населення.
 9. Графік виведення,  вивезення  евакуйованого населення до  місць розміщення в безпечних районах.

Керівник апарату адміністрації                                                     С.Римарчук

 

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97