Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545Звіт про використання бюджетних коштів з початку року станом на 24.09.2019

Звіт про використання бюджетних коштів з початку року станом на 24.09.2019
Загальний фонд
Код Показник Затверджений план на рік План на рік з урахуванням змін План на вказаний період з урахуванням змін Всього профінансовано за вказаний період Залишки на особових рахунках які ще не розподілені Касові видатки за вказаний період Залишки коштів на реєстраційних рахунках Зареєстрованні фінансові зобов`язання Залишки асигнувань на вказаний період Залишки асигнувань до кінця року % виконання на вказаний період (гр6/гр5*100) Залишки плану на рік відносно касових Залишки плану на період відносно касових % виконання на вказаний період (гр8/гр5*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Зведений бюджет Володимирецького р-ну
0100 Державне управління 21739216,00 26401759,00 21064957,00 17410168,15 0,00 17089402,21 320765,94 443458,02 3654788,85 8991590,85 82,65 9312356,79 3975554,79 81,13
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 21132472,00 25420215,00 20227376,00 16904855,31 0,00 16603020,26 301835,05 423327,13 3322520,69 8515359,69 83,57 8817194,74 3624355,74 82,08
0180 Інша діяльність у сфері державного управління 606744,00 981544,00 837581,00 505312,84 0,00 486381,95 18930,89 20130,89 332268,16 476231,16 60,33 495162,05 351199,05 58,07
1000 Освіта 342440969,00 344474156,00 262620147,00 223495999,71 74127,01 221653606,11 1842393,60 2400550,45 39124147,29 120978156,29 85,10 122820549,89 40966540,89 84,40
1010 Надання дошкільної освіти 28033736,00 28492545,00 21242999,46 18677940,55 32732,16 18372928,11 305012,44 458520,20 2565058,91 9814604,45 87,93 10119616,89 2870071,35 86,49
1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами 294025086,00 295925178,00 227004392,00 193371919,62 33829,05 191866941,33 1504978,29 1821320,58 33632472,38 102553258,38 85,18 104058236,67 35137450,67 84,52
1030 Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами 894600,00 894600,00 673780,00 541357,93 0,00 541327,93 30,00 0,00 132422,07 353242,07 80,35 353272,07 132452,07 80,34
1090 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 2560411,00 2560411,00 1888711,00 1647076,41 0,00 1647076,41 0,00 0,00 241634,59 913334,59 87,21 913334,59 241634,59 87,21
1100 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) 3993188,00 4013188,00 3184738,00 2533796,77 0,00 2515742,77 18054,00 18054,00 650941,23 1479391,23 79,56 1497445,23 668995,23 78,99
1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів 2238285,00 2358285,00 1865005,00 1612230,91 0,00 1612230,91 0,00 0,00 252774,09 746054,09 86,45 746054,09 252774,09 86,45
1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 5095663,00 3700178,00 2818964,00 2493253,63 5,70 2491182,83 2070,80 2070,80 325710,37 1206924,37 88,45 1208995,17 327781,17 88,37
1162 Інші програми та заходи у сфері освіти 5600000,00 4088400,00 2130069,54 1778186,35 7560,10 1765938,28 12248,07 7770,50 351883,19 2310213,65 83,48 2322461,72 364131,26 82,91
1170 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 0,00 2441371,00 1811488,00 840237,54 0,00 840237,54 0,00 92814,37 971250,46 1601133,46 46,38 1601133,46 971250,46 46,38
2000 Охорона здоров`я 52632273,00 54267786,48 42702213,48 38477973,42 0,00 38323438,51 154534,91 10889,13 4224240,06 15789813,06 90,11 15944347,97 4378774,97 89,75
2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 49376996,00 50792509,48 39664439,48 36510431,74 0,00 36375347,76 135083,98 0,06 3154007,74 14282077,74 92,05 14417161,72 3289091,72 91,71
2144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 845800,00 1215800,00 1004300,00 833054,55 0,00 833054,55 0,00 0,00 171245,45 382745,45 82,95 382745,45 171245,45 82,95
2146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 492300,00 492300,00 492300,00 492300,00 0,00 492162,82 137,18 0,00 0,00 0,00 100,00 137,18 137,18 99,97
2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я 1917177,00 1767177,00 1541174,00 642187,13 0,00 622873,38 19313,75 10889,07 898986,87 1124989,87 41,67 1144303,62 918300,62 40,42
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 291015371,00 288235216,39 222629177,44 210914247,79 0,00 210813146,04 101101,75 6371585,92 11714929,65 77320968,60 94,74 77422070,35 11816031,40 94,69
3011 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 2600000,00 2600000,00 2600000,00 2226778,12 0,00 2226778,12 0,00 198527,41 373221,88 373221,88 85,65 373221,88 373221,88 85,65
3012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 5357400,00 1549000,00 1549000,00 1045034,58 0,00 1045034,58 0,00 0,00 503965,42 503965,42 67,47 503965,42 503965,42 67,47
3021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства 13272800,00 13272800,00 13075412,39 12457929,82 0,00 12457929,82 0,00 0,00 617482,57 814870,18 95,28 814870,18 617482,57 95,28
3022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 12187200,00 12187200,00 11025549,00 8547606,31 0,00 8523427,60 24178,71 0,00 2477942,69 3639593,69 77,53 3663772,40 2502121,40 77,31
3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 50000,00 100000,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами 2025000,00 2025000,00 1069018,01 1069018,01 0,00 1069018,01 0,00 0,00 0,00 955981,99 100,00 955981,99 0,00 100,00
3042 Надання допомоги при усиновленні дитини 151000,00 151000,00 74823,56 74823,56 0,00 74823,56 0,00 0,00 0,00 76176,44 100,00 76176,44 0,00 100,00
3043 Надання допомоги при народженні дитини 71770000,00 60217321,03 43383491,37 42310306,37 0,00 42310306,37 0,00 1023185,00 1073185,00 17907014,66 97,53 17907014,66 1073185,00 97,53
3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 2025000,00 2025000,00 1631471,16 1631471,16 0,00 1631471,16 0,00 0,00 0,00 393528,84 100,00 393528,84 0,00 100,00
3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям 7570000,00 7570000,00 4711007,50 4711007,50 0,00 4711007,50 0,00 0,00 0,00 2858992,50 100,00 2858992,50 0,00 100,00
3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям 1010000,00 1010000,00 123964,59 123964,59 0,00 123964,59 0,00 0,00 0,00 886035,41 100,00 886035,41 0,00 100,00
3047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 124328500,00 100497259,40 77391473,03 72187205,78 0,00 72187205,78 0,00 4947077,63 5204267,25 28310053,62 93,28 28310053,62 5204267,25 93,28
3049 Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 1820000,00 1719000,00 78578,65 66619,68 0,00 66619,68 0,00 11958,97 11958,97 1652380,32 84,78 1652380,32 11958,97 84,78
3050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 799700,00 799700,00 604620,00 604620,00 0,00 530722,00 73898,00 0,00 0,00 195080,00 100,00 268978,00 73898,00 87,78
3081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 27179000,00 27179000,00 19037246,54 18972559,19 0,00 18971559,19 1000,00 65687,35 64687,35 8206440,81 99,66 8207440,81 65687,35 99,65
3082 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд 4550000,00 4550000,00 3624388,80 3584002,50 0,00 3584002,50 0,00 40386,30 40386,30 965997,50 98,89 965997,50 40386,30 98,89
3083 Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 4880000,00 4880000,00 3416050,82 3343322,88 0,00 3343322,88 0,00 72727,94 72727,94 1536677,12 97,87 1536677,12 72727,94 97,87
3084 Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 80500,00 80500,00 42043,33 42043,33 0,00 42043,33 0,00 0,00 0,00 38456,67 100,00 38456,67 0,00 100,00
3085 Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку 710000,00 710000,00 351796,05 351796,05 0,00 351178,43 617,62 0,00 0,00 358203,95 100,00 358821,57 617,62 99,82
3086 Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діа 101000,00 202000,00 162968,59 162968,59 0,00 161621,59 1347,00 0,00 0,00 39031,41 100,00 40378,41 1347,00 99,17
3087 Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях 0,00 35383919,57 31100000,00 31100000,00 0,00 31100000,00 0,00 0,00 0,00 4283919,57 100,00 4283919,57 0,00 100,00
3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 5119460,00 5194460,00 3943200,00 3517948,14 0,00 3517948,14 0,00 2855,12 425251,86 1676511,86 89,22 1676511,86 425251,86 89,22
3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 0,00 60000,00 60000,00 36750,00 0,00 36750,00 0,00 0,00 23250,00 23250,00 61,25 23250,00 23250,00 61,25
3121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 1803264,00 1958237,39 1488030,05 1067270,42 0,00 1067210,00 60,42 9180,20 420759,63 890966,97 71,72 891027,39 420820,05 71,72
3131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми `Молодь України` 0,00 4000,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
3160 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 150000,00 150000,00 119650,00 79417,51 0,00 79417,51 0,00 0,00 40232,49 70582,49 66,37 70582,49 40232,49 66,37
3210 Організація та проведення громадських робіт 30097,00 58269,00 55089,00 20915,18 0,00 20915,18 0,00 0,00 34173,82 37353,82 37,97 37353,82 34173,82 37,97
3230 Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитяч 737150,00 737150,00 559550,00 487777,56 0,00 487777,56 0,00 0,00 71772,44 249372,44 87,17 249372,44 71772,44 87,17
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 608300,00 1264400,00 1146755,00 887090,96 0,00 887090,96 0,00 0,00 259664,04 377309,04 77,36 377309,04 259664,04 77,36
4000 Культура i мистецтво 13692330,00 14238401,00 11137097,00 9527198,30 0,00 9519213,82 7984,48 7984,48 1609898,70 4711202,70 85,54 4719187,18 1617883,18 85,47
4030 Забезпечення діяльності бібліотек 6572089,00 6572089,00 4975431,00 4481260,99 0,00 4481260,99 0,00 0,00 494170,01 2090828,01 90,07 2090828,01 494170,01 90,07
4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок 257843,00 259683,00 259683,00 182560,28 0,00 179450,28 3110,00 3110,00 77122,72 77122,72 70,30 80232,72 80232,72 69,10
4060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 5967692,00 6438193,00 4955547,00 4220970,97 0,00 4216096,49 4874,48 4874,48 734576,03 2217222,03 85,18 2222096,51 739450,51 85,08
4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 663206,00 665636,00 665636,00 473374,62 0,00 473374,62 0,00 0,00 192261,38 192261,38 71,12 192261,38 192261,38 71,12
4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 231500,00 302800,00 280800,00 169031,44 0,00 169031,44 0,00 0,00 111768,56 133768,56 60,20 133768,56 111768,56 60,20
5000 Фiзична культура i спорт 2778819,00 3130919,00 2435069,00 2151043,37 8,18 2151043,37 0,00 0,00 284025,63 979875,63 88,34 979875,63 284025,63 88,34
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 260000,00 310000,00 250000,00 240801,60 0,00 240801,60 0,00 0,00 9198,40 69198,40 96,32 69198,40 9198,40 96,32
5012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту 230000,00 427100,00 366100,00 267731,24 0,00 267731,24 0,00 0,00 98368,76 159368,76 73,13 159368,76 98368,76 73,13
5031 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 2263819,00 2293819,00 1718969,00 1573596,64 8,18 1573596,64 0,00 0,00 145372,36 720222,36 91,54 720222,36 145372,36 91,54
5053 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості 25000,00 100000,00 100000,00 68913,89 0,00 68913,89 0,00 0,00 31086,11 31086,11 68,91 31086,11 31086,11 68,91
6000 Житлово-комунальне господарство 3716647,00 7270612,00 6384330,00 3627716,95 0,00 3585245,37 42471,58 3067,11 2756613,05 3642895,05 56,82 3685366,63 2799084,63 56,16
6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 45000,00 212115,00 202115,00 100943,19 0,00 100943,19 0,00 0,00 101171,81 111171,81 49,94 111171,81 101171,81 49,94
6017 Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального господарства 170000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6030 Організація благоустрою населених пунктів 3501647,00 6199797,00 5368515,00 3493473,76 0,00 3451002,18 42471,58 3067,11 1875041,24 2706323,24 65,07 2748794,82 1917512,82 64,28
6090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства 0,00 858700,00 813700,00 33300,00 0,00 33300,00 0,00 0,00 780400,00 825400,00 4,09 825400,00 780400,00 4,09
7000 Економічна діяльність 2919500,00 10974954,00 10168276,00 6822116,31 0,00 6817476,31 4640,00 4640,00 3346159,69 4152837,69 67,09 4157477,69 3350799,69 67,05
7110 Реалізація програм в галузі сільського господарства 11500,00 11500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10500,00 11500,00 0,00 11500,00 10500,00 0,00
7130 Здійснення заходів із землеустрою 0,00 61177,00 61177,00 8674,38 0,00 8674,38 0,00 0,00 52502,62 52502,62 14,18 52502,62 52502,62 14,18
7150 Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства 118000,00 127360,00 70360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70360,00 127360,00 0,00 127360,00 70360,00 0,00
7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) 0,00 50249,00 50249,00 50246,63 0,00 50246,63 0,00 0,00 2,37 2,37 100,00 2,37 2,37 100,00
7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 0,00 49000,00 49000,00 49000,00 0,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
7461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2780000,00 8688392,00 7939714,00 5135802,98 0,00 5131162,98 4640,00 4640,00 2803911,02 3552589,02 64,68 3557229,02 2808551,02 64,63
7463 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів 0,00 1883000,00 1883000,00 1494000,00 0,00 1494000,00 0,00 0,00 389000,00 389000,00 79,34 389000,00 389000,00 79,34
7680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 10000,00 10000,00 10000,00 3275,00 0,00 3275,00 0,00 0,00 6725,00 6725,00 32,75 6725,00 6725,00 32,75
7693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю 0,00 94276,00 94276,00 81117,32 0,00 81117,32 0,00 0,00 13158,68 13158,68 86,04 13158,68 13158,68 86,04
8000 Інша діяльність 2588357,00 3328942,00 2928844,00 617423,80 0,00 598352,89 19070,91 19070,91 2311420,20 2711518,20 21,08 2730589,11 2330491,11 20,43
8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 50000,00 685633,00 383133,00 28303,20 0,00 28303,20 0,00 0,00 354829,80 657329,80 7,39 657329,80 354829,80 7,39
8130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 354181,00 814153,00 738889,00 589120,60 0,00 570049,69 19070,91 19070,91 149768,40 225032,40 79,73 244103,31 168839,31 77,15
8700 Резервний фонд 2184176,00 1829156,00 1806822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1806822,00 1829156,00 0,00 1829156,00 1806822,00 0,00
9000 Міжбюджетні трансферти 596691,00 22827681,39 14622297,05 14192747,05 0,00 14152747,05 40000,00 0,00 429550,00 8634934,34 97,06 8674934,34 469550,00 96,79
9150 Інші дотації з місцевого бюджету 0,00 727230,00 727230,00 727230,00 0,00 727230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
9260 Субвенція з місцевого бюджету на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 7666200,00 4944000,00 4944000,00 0,00 4944000,00 0,00 0,00 0,00 2722200,00 100,00 2722200,00 0,00 100,00
9510 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 7883500,00 2578300,00 2578300,00 0,00 2578300,00 0,00 0,00 0,00 5305200,00 100,00 5305200,00 0,00 100,00
9570 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду 0,00 111000,00 111000,00 111000,00 0,00 111000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 596691,00 3775751,39 3597767,05 3168217,05 0,00 3128217,05 40000,00 0,00 429550,00 607534,34 88,06 647534,34 469550,00 86,95
9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів 0,00 2664000,00 2664000,00 2664000,00 0,00 2664000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Всього по бюджету 734120173,00 775150427,26 596692407,97 527236634,85 74135,19 524703671,68 2532963,17 9261246,02 69455773,12 247913792,41 88,36 250446755,58 71988736,29 87,94
В.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації                                                                                                        Людмила ЯРМОЛЮК

Поділитися:Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Березень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97