Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 179 Про створення дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ при Володимирецькій районній державній адміністрації

RozpLogo

29 липня  2016 року

№ 179

Про створення дисциплінарної комісії
з розгляду дисциплінарних справ
при Володимирецькій районній
державній адміністрації

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 69 Закону України «Про державну службу», для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку щодо державних службовців райдержадміністрації категорії «Б» і «В»:

 1. Утворити дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ у районній державній адміністрації.
 2. Затвердити склад дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у районній державній адміністрації згідно з додатком.
 3. Затвердити Положення про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ у районній державній адміністрації (додається).
 4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова  адміністрації                                                                            В. Хоружий

 

          ЗАТВЕРДЖЕНО

       Розпорядження голови

       Володимирецької

       райдержадміністрації

        29 липня 2016 року № 179

                                                    СКЛАД

дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у районній державній адміністрації

 

Від голови райдержадміністрації

 

Ковальчук

Наталія Володимирівна

заступник голови райдержадміністрації

 

 

Рижий

Анатолій Петрович

перший заступник голови райдержадміністрації

 

 

Римарчук

Світлана Михайлівна

 

керівник апарату райдержадміністрації

 

Від профспілкової організації райдержадміністрації

 

Бортнік

Тамара  Сергіївна

 

голова профспілкового комітету райдержадміністрації, головний спеціаліст загального відділу апарату райдержадміністрації

 

Гребень Олександр

Сергійович

 

голова районного комітету працівників профспілки державних установ Володимирецького району, головний спеціаліст відділу молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту

райдержадміністрації

 

Русін

Олександр Віталійович

начальник  юридичного відділу апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                               С. Римарчук

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Володимирецької
райдержадміністрації
29 липня 2016 року № 179

ПОЛОЖЕННЯ

про дисциплінарну комісію з розгляду дисциплінарних справ
у районній державній адміністрації

 

Загальні положення

 1. Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку державним службовцем утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ у районній державній адміністрації (далі – дисциплінарна комісія).
 2. Дисциплінарна комісія розглядає питання стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”.
 3. У своїй роботі дисциплінарна комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, нормативно-правовими актами Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.
 4. Основними засадами діяльності дисциплінарної комісії є:

1) законність;

2) професіоналізм;

3) чесність;

4) неупередженість;

5) прозорість;

6) рівність;

7) ефективність;

8) колегіальність та обґрунтованість прийняття рішень.

 1. Членам дисциплінарної комісії забороняється передавати і розголошувати інформацію, отриману під час здійснення дисциплінарного провадження.
 2. У разі, якщо один із членів дисциплінарної комісії прямо підпорядкований особі, стосовно якої відкрито або здійснюється дисциплінарне провадження, такий член дисциплінарної комісії не повинен брати участі у прийнятті рішення.
 3. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить три роки.

 

Склад

 1. Дисциплінарна комісія створюється у складі шести членів.
 2. Склад дисциплінарної комісії у районній державній адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. До складу дисциплінарної комісії включаються в однаковій кількості:

представники голови районної державної адміністрації, визначені ним одноосібно із числа державних службовців райдержадміністрації;

представники профспілкового комітету працівників районної державної адміністрації з числа державних службовців. До складу дисциплінарної комісії можуть включатися експерти або інші представники громадських об’єднань, утворених відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”. Кількість представників громадських об’єднань у складі дисциплінарної комісії може становити не більше двох осіб.

 1. До складу дисциплінарної комісії повинна бути включена щонайменше одна особа, яка має юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня та досвід роботи за фахом.
 2. Члени дисциплінарної комісії здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Права та обов’язки членів дисциплінарної комісії

 1. Голова дисциплінарної комісії:
 • приймає рішення про скликання засідань дисциплінарної комісії;

 • формує порядок денний засідання дисциплінарної комісії та вносить питання для голосування;

 • проводить засідання дисциплінарної комісії.

 1. Секретар дисциплінарної комісії:
 • інформує членів дисциплінарної комісії про місце і час проведення засідань не пізніше ніж за три робочих дні до дня його проведення;

 • забезпечує організаційну діяльність дисциплінарної комісії;

 • готує та оформляє протоколи засідань;

 • за дорученням голови дисциплінарної комісії виконує інші завдання, що стосуються забезпечення роботи комісії.

 1. Члени дисциплінарної комісії мають право:
 • ознайомлюватися з матеріалами, що містяться в дисциплінарній справі;

 • висловлювати свою позицію під час засідання дисциплінарної комісії та брати участь у прийнятті рішень шляхом відкритого голосування;

 • брати участь у службовому розслідуванні;

 • здійснювати інші повноваження, пов’язані з роботою дисциплінарної комісії.

 1. Члени дисциплінарної комісії зобов’язані:
 • брати участь у засіданнях дисциплінарної комісії;

 • дотримуватися вимог цього Положення та забезпечувати виконання рішень дисциплінарної комісії;

 • бути неупередженими та об’єктивними;

 • не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функцій.

 1. Дисциплінарна комісія для здійснення своїх повноважень має право:
 • здійснювати дисциплінарні провадження щодо державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», вносити голові райдержадміністрації пропозиції за наслідками дисциплінарного провадження;

 • з метою визначення наявності вини, характеру  і тяжкості дисциплінарного проступку проводити службове розслідування;

 • з метою збору інформації про обставини, які стали підставою для порушення дисциплінарного провадження, для визначення дисциплінарною комісією ступеня вини, характеру тяжкості цього дисциплінарного проступку, формувати та розглядати дисциплінарну справу;

 • одержувати від посадових осіб в установленому порядку інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для розгляду дисциплінарних справ;

 • залучати працівників райдержадміністрації відповідного профілю (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції;

 • готувати подання дисциплінарної комісії на розгляд голови райдержадміністрації;

 • здійснювати  інші заходи для реалізації повноважень, визначених нормативно – правовими актами України.

Порядок роботи дисциплінарної комісії

 1. Члени дисциплінарної комісії на першому засіданні обирають голову та секретаря дисциплінарної комісії.
 2. З метою безперебійної роботи дисциплінарної комісії обирається (визначається) заступник голови, який виконує обов’язки голови у разі його відсутності .
 3. Засідання дисциплінарної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 4. Члени дисциплінарної комісії беруть участь у засіданні особисто.
 5. Члени дисциплінарної комісії не мають права делегувати своїх представників для участі в засіданні дисциплінарної комісії.
 6. Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарну справу державного службовця, сформовану в установленому законом порядку.
 7. Рішення дисциплінарною комісією приймається шляхом голосування:
 • рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість присутніх на засіданні членів дисциплінарної комісії;

 • у разі рівної кількості голосів, голос головуючого є вирішальним.

 1. Під час засідання секретарем дисциплінарної комісії ведеться протокол, в якому фіксуються прийняті рішення та надані доручення.
 2. Протокол підписується головою дисциплінарної комісії (у разі його відсутності – заступником) та секретарем.
 3. Результатом розгляду дисциплінарної справи є пропозиція дисциплінарної комісії або подання, які мають рекомендаційний характер для голови районної державної адміністрації.
 4. Голова районної державної адміністрації протягом 10 календарних днів зобов’язаний прийняти рішення на підставі пропозиції або подання дисциплінарної комісії, або надати вмотивовану відмову дисциплінарній комісії протягом цього терміну.

 

Керівник апарату райдержадміністрації                                               С. Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97