Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 263 Про програму «Діти Володимиреччини» на 2016 – 2020 роки

rozplogo

28 жовтня 2016 року                                                                                     № 263

Про програму «Діти Володимиреччини»
на 2016 – 2020 роки

 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2016 року № 599 «Про програму «Діти Рівненщини» на 2016 – 2020 роки», відповідно до пункту першого статті 19 та пункту шостого статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 5 Закону України «Про охорону дитинства», статей 13 та 14 Основ законодавства України про охорону здоров’я, та з метою підвищення якості надання медичної допомоги дітям:

 1. Схвалити районну програму «Діти Володимиреччини» на 2016 -2020 роки» (далі Програма), що додається.
 2. Комунальному закладу «Володимирецька центральна районна лікарня» подати Програму на затвердження районній раді в установленому порядку.
 3. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні районного бюджету на відповідні роки передбачати кошти на реалізацію Програми в межах наявних фінансових ресурсів.
 4. Виконавцям забезпечити виконання Програми, про що інформувати райдержадміністрацію щороку до 10 січня.
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Рижого А.П.

Голова адміністрації                                                            В. Хоружий

 

Додаток

до розпорядження голови

Володимирецької

райдержадміністрації

28 жовтня 2016 року № 263

 

Програма

«Діти Володимиреччини» на 2016-2020 роки

 

У Володимирецькому районі проживає 20098 дітей. Стаціонарна медична допомога дитячому населенню району надається на базі педіатричного відділення, розрахованого на 40 ліжок (показник забезпеченості 22,7 на 10000 дитячого населення).

Лікарі – педіатри, дитячі невролог, офтальмолог, хірург дитяче населення обслуговують на базі консультативно-діагностичної поліклініки (далі – КДП).

Протягом 2013-2015 років у дітей віком 0-17 років нижчим від середніх по області, а також сусідніх північних районів області, є показники поширеності та захворюваності деякими інфекційними та паразитарними хворобами, хворобами ендокринної системи, розладів харчування, порушення обміну речовин, цукровий діабет, розладів психіки та поведінки, хвороб нервової системи, хвороби вуха та соскоподібного відростка.

Показники поширеності вроджених вад розвитку (далі – ВВР) та хромосомної патології у порівнянні з 2013-2015 знизились, але є одними з найвищих серед північних районів та області.

Хоча захворюваність та поширеність патологією органів дихання у дітей віком 0-17 років (на 10 тисяч дитячого населення) незначно відрізняється від обласних показників 2013-2014 років, але показник захворюваності на пневмонію у 2014 році складав 288,8, при обласному 168,6, і був найвищим в області, що можна було оцінити, як гіпердіагностику. В 2015 році захворюваність на пневмонію складає 174,1.

Незначно змінились в порівнянні з 2013 – 2014 роками і залишаються нижчими обласних показники поширеності та захворюваності бронхіальною астмою, хворобами органів травлення (найгірше з північних районів), хворобами кістково – м’язевої та сполучної тканини, сечостатевої системи. При цьому, одночасно, показники поширеності за захворюваності дітей на гострі та хронічні гломерулонефрити в 2 рази перевищували обласні.

Відсоток взяття на диспансерний облік дітей від підлягаючих знизився в порівнянні з 2013 роком з 34,5 до 28,5 у дітей віком 0-14 років, та з 53,6 до 53,1 у підлітків. Найбільшу частку диспансерної групи складає патологія крові (анемії), травної, серцево-судинної систем.

Об’єм диспансеризації дітей з анемією не перевищує 65%, у дітей 0-14 та 15-17р., пневмонією 33,2% у дітей 0-14р. , 14,3% у підлітків, хвороби травлення 63,9% у дітей 0-14р., інфекції нирок не вище 57,5%.

Хоча в структурі дитячого населення приблизно 1/4 дітей обслуговується Володимирецькою амбулаторією загальної практики та сімейної медицини (далі АЗПСМ) , але в розрізі нозологій, що перебувають на диспансерному обліку частка дітей цієї АЗПСМ сягає близько 50%, зокрема: 484 дитини з 895, що спостерігаються з патологією органів травлення; 335 з 671 з патологією крові; 50 з 90 хвороб сечостатевої системи; 47 з 116 ВВР, 83 з 127 з патологією органів дихання.

Стаціонарна медична допомога дитячому населенню району надається на базі педіатричного відділення. Відділення розраховано на 40 ліжок і знаходиться в одному корпусі з кабінетами лікарів – педіатрів КДП та лабораторією. Укомплектованість відділення кадрами складає 100% (працює два спеціаліста з вищою кваліфікаційною категорією). Рівень матеріально-технічного забезпечення складає 60 % від вимог наказу МОЗ України № 127 від 02.03.11р. «Про затвердження примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської) лікарень». В 2015 році проведено ремонт дитячого відділення на загальну суму 237 490 грн., виділено та підготовлено палату для тимчасової ізоляції хворих дітей з невстановленою етіологією захворювання, що відповідає вимогам «ізолятора».

При цьому потребують вирішення проблеми у забезпеченні медичною допомогою дитячого населення району. Однією з таких проблем є лікування хворих дітей з вродженими і спадковими захворюваннями, онкогематологічною патологією, які призводять до інвалідності та смертності, що лише частково фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Лікування таких захворювань дороговартісне і довготривале.

Потребує поліпшення в частині фінансового забезпечення первинна медико-санітарна допомога дітям, невідкладна медична допомога та безкоштовна стаціонарна медична допомога дітям раннього віку.

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення доступності і підвищення якості первинної медико-санітарної та спеціалізованої медичної допомоги дітям різних вікових груп на всіх рівнях її надання, зниження захворюваності, смертності дітей, дитячої інвалідності.

 

Шляхи розв’язання проблеми

 

Для надання дитячому населенню району якісної медичної допомоги необхідно:

 • вжити додаткових заходів і передбачити більш повне фінансове забезпечення (щороку) виконання державних соціальних стандартів у наданні медичної допомоги хворим дітям;
 • зміцнити матеріально технічну базу лікувально-профілактичних закладів району, які надають медичну допомогу дітям, сконцентрувавши потенціал кадрових ресурсів, медичне обслуговування, яке необхідне для надання спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню;
 • укомплектувати вакантні посади лікарів, що надають медичну допомогу дітям, мережі закладів охорони здоров’я району за рахунок випускників вищих медичних навчальних закладів та організувати їх систематичне навчання;
 • провести ремонтно-реконструктивні роботи лікувально-профілактичних закладів району, які надають медичну допомогу дітям.

Заходи щодо виконання районної програми «Діти Володимиреччини» на 2016 – 2020 роки», прогнозовані обсяги фінансових видатків та джерела фінансування для виконання заходів програми «Діти Рівненщини» на 2016 – 2020 роки» наведено у додатках 1 і 2.

 

Очікуванні результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

-забезпечити доступність і підвищити якість надання спеціалізованої медичної допомоги дітям району;

-підвищити якість та своєчасність діагностики захворювань у дітей, забезпечити своєчасне взяття на облік та проведення лікувально-оздоровчих заходів, хворим дітям. які потребують постійного медикаментозного забезпечення;

-підвищити якість та ефективність виходжування і лікування недоношених та хворих новонароджених дітей;

-знизити рівень загальної смертності дітей та малюкової смертності;

-знизити рівень загальної та первинної дитячої інвалідності.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування завдань і заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством.

Обсяги фінансування з місцевого бюджету визнаються щороку, з урахуванням заходів згідно з додатком 2 до Програми.

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                    С.Римарчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до програми «Діти Володимиреччини»

на 2016 – 2020 роки

 

 

Заходи

щодо виконання програми «Діти Володимиреччини» на 2016 – 2020 роки

 

І. Організаційні заходи з поліпшення надання медичної допомоги дітям

 

 1. Забезпечити масовий скринінг новонароджених дітей на спадкові порушення обміну речовин.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

Постійно.

 

 1. Продовжити введення реєстрів дітей, хворих на гіпотиреоз (вроджений, набутий, післяопераційний), гіпофізарний нанізм, синдром Шерешевського – Тернера, цукровий та нецукровий діабет, передчасний статевий розвиток, адреногенітальний синдром, муковісцидоз та орфанні захворювання.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

Постійно.

 

 1. Проводити щорічний моніторинг захворюваності щитоподібної залози у дітей молодшого шкільного віку.
   

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

2016 – 2020 роки.

 

ІІ. Охорона здоров’я та формування здорового способу життя дітей

 

 1. Здійснювати заходи стосовно використання йодованої харчової солі дитячим населенням шляхом введення її до раціонів харчування у закладах охорони здоров’я, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, інших організованих дитячих колективах.

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Здійснювати групову та індивідуальну йодну профілактику лікарськими засобами, що містять сполуки йоду, групам населення з підвищеною фізіологічною потребою у йоді (в першу чергу вагітним жінкам та жінкам, вигодовують грудним молоком, дітям до 18 років).
   

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Вживати заходів щодо профілактики ожиріння у дітей шляхом проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, забезпечення якісного шкільного харчування, заборони продажу у школах та поблизу них продуктів «швидкого харчування», підвищення доступності спортивних майданчиків, спортивних залів, спортивних секцій для дітей тощо.
   

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Вживати заходів щодо виявлення ожиріння у дітей шляхом навчання лікарів застосувати таблиці вікових індексів маси тіла у дітей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.02.2009 № 55 «Про затвердження протоколів лікування дітей з ендокринними захворюваннями».
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з питань запобігання виникнення йодної недостатності.

 

  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Продовжити проведення профілактичних заходів з метою запобігання вродженим вадам розвитку з використанням преконцепційних технологій.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Забезпечити навчання педагогічного персоналу в загальноосвітніх навчальних закладах, інших дитячих установах з питань цукрового діабету у дітей, в тому числі надання першої медичної допомоги.
 

 

Управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

Розділ ІІІ. Підвищення якості та оптимізація медичних послуг,

що надаються дітям

 

 1. Забезпечити надання первинної медико-санітарної допомоги дитячому населенню області, зокрема проведення щорічної диспансеризації дітей.

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Запровадити в практику роботи лікувально-профілактичних закладів району локальні протоколи діагностики та лікування хвороб у дітей на основі протоколів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку, розроблені Міністерством охорони здоров’я України.
   

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

2016 – 2020 роки

 

 1. Провести тренінги для лікарів-педіатрів, лікарів-загальної практики, сімейної медицини щодо впровадження клінічних протоколів інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному і вторинному рівнях надання медичної допомоги дітям.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

2016 – 2020 роки

 

 1. Забезпечити проведення якісного медичного огляду дітей раннього віку у відповідності до затвердженого із Клінічним протоколом медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.03.2008 № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».
  КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Забезпечити надання невідкладної медичної допомоги дітям на первинному та вторинному рівнях.

 

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Забезпечити своєчасне виявлення дітей з онкогематологічною та іншою хронічною патологією, що призводить до інвалідності.
   

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

Постійно

 

 1. Проводити визначення 17-гідроксипрогестерону у дітей, особливо хлопчиків, які перебувають у реанімаційному відділенні, з метою своєчасного виявлення адреногенітального синдрому у дітей і зменшення смертності.
   

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

Постійно

 

Розділ IV. Зниження рівня дитячої смертності,

запобігання дитячій інвалідності

 

 1. Забезпечити замісною терапією дітей, хворих на гіпотиреоз, тиреоїдними препаратами.

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

 • – 2020 роки

 

 1. Вжити заходів щодо закупівлі відповідно до потреби медичних препаратів для медикаментозного забезпечення дітей з: первинним (вродженим) імунодефіцитом, гемофілією, синдромом Шерешевського-Терненра, муковісцидозом, епілепсією, дитячим церебральним паралічем, гіпофізарним нанізмом, гіпофізарним гігантизмом, нецукровим діабетом, справжнім передчасним статевим дозріванням, адреногенітальним синдромом, хронічним вірусним гепатитом, фенілкетонурією, хворобою Гоше, розсіяним склерозом, аутизмом.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

2016— 2020 роки

 

 1. Оновлювати систематично реєстри дітей, хворих на захворювання, що призводять до інвалідності.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

2016 — 2020 роки

 

 1. Забезпечити спеціалізоване та реабілітаційне лікування хворих на муковісцидоз дітей і підлітків.
   

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

2016 — 2020 роки

 

 1. Забезпечити спецсумішами для лікувального харчування хворих на фенілкетонурію дітей віком старше 3 років, а також вагітних жінок з метою профілактики виникнення синдрому материнської фенілкетонурії у їхніх дітей.

 

КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

2016 — 2020 роки

 

Розділ V. Зміцнення матеріально-технічної бази дитячих

лікувально-профілактичних закладів

 

 1. Провести інвентаризацію стану оснащення лікувально-профілактичних закладів та структурних підрозділів медичним обладнанням, апаратурою у відповідності із табелями оснащення з метою визначення забезпеченості та потреб цих закладів в оновленні сучасною медичною технікою.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ «Володимирецький РЦ ПМСД»

2016 рік

 1. Зміцнити матеріально-технічну базу педіатричного відділення комунального закладу «Володимирецька ЦРЛ» та інших відділень, які надають медичну допомогу дітям, забезпечивши проведення ремонтів, реконструкцій, придбання медичного обладнання, яке необхідне для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги.
  КЗ «Володимирецька ЦРЛ»

2016 — 2020 роки

 

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97