Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 27 Про районну Програму формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі на 2016-2020 роки

герб_для розпоряджень

 УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови  районної  державної  адміністрації

04 лютого 2016 року

27

Про районну Програму формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі на 2016-2020 роки  

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від                  28 грудня 2015 року № 765 “Про формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Рівненській області”, відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1, 3, 4, 6 частини першої статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”, від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”:

  1. Схвалити районну Програму формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі на 2016-2020 роки  (далі – Програма), згідно з додатком 1.
  2. Визначити місця розміщення і зберігання районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі згідно з додатком 2.
  3. Відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації:

3.1. Подати Програму районній раді для її затвердження в установленому порядку.

3.2. При формуванні видатків районного бюджету на відповідний рік подавати уточнений фінансово-кошторисний розрахунок вартості придбання та утримання районного матеріального резерву, відповідно до плану накопичення, визначеному в додатку до Програми.

3.3. Інформацію про стан накопичення районного матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій подавати до          25 числа третього місяця звітного кварталу управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення облдержадміністрації.

  1. На об’єктах підвищеної небезпеки, які перебувають у власності (управлінні) суб’єктів господарської діяльності, створити об’єктові запаси для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт.
  2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації щороку в межах фінансових можливостей при формуванні та коригуванні районного бюджету врахувати видатки на виконання заходів Програми.
  3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 01 грудня 2010 року № 486 “Про районну програму створення місцевого та об’єктових резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на 2011-2015 роки”.
  4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Рижого А.П.

Голова адміністрації                                                                         В.Хоружий

 

Додаток 1

до розпорядження голови

райдержадміністрації

від 04 лютого 2016 року № 27

 

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

формування матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі на 2016-2020 роки

Програма розроблена відповідно до статті 98 Кодексу цивільного захисту України, пунктів 1, 3, 4, 6 частини першої статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанов Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1200 „Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю”, від 30 вересня 2015 року № 775 „Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій”.

 

Мета програми

Програма розроблена для забезпечення ефективного вирішення окремих питань державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, постійної готовності до дій і оперативного реагування органів та сил цивільного захисту району в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій, подій.

Основною метою Програми є:

забезпечення здійснення заходів щодо створення, розміщення, зберігання та використання зазначених матеріальних резервів;

вдосконалення системи управління заходами та процесами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, подій, вжиття ефективних заходів захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, подій, аварій, катастроф, великих пожеж, несприятливих гідрометеорологічних явищ;

забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, подій, їх наслідків;

організація життєзабезпечення постраждалого населення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій техногенного та природного характеру.

 

Завдання щодо реалізації Програми

Основними завданнями щодо реалізації програми є:

забезпечення формування матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

накопичення районного матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Володимирецькому районі у  2016-2020 роках у відповідності до плану-графіка, зазначеного у додатку 1 до Програми;

визначення суб’єктів господарювання – постачальників матеріальних резервів;

визначення місць розміщення та зберігання матеріальних резервів;

своєчасне фінансування заходів зі створення матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

вдосконалення системи управління заходами та процесами захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх попередження;

оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій у мирний час та постійне інформування його про наявну обстановку;

захист населення від наслідків аварій, катастроф, пожеж, несприятливих гідрометеорологічних явищ, проведення знешкодження (знищення) вибухонебезпечних предметів, рятувальних та інших необхідних робіт щодо ліквідації надзвичайних ситуацій;

організація життєзабезпечення постраждалого населення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

інші завдання, передбачені відповідними Указами Президента України та законодавчими документами.

 

Організаційне забезпечення Програми

Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру   створюються:

районною державною адміністрацією – для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, надання термінової допомоги постраждалому населенню;

суб’єктами господарської діяльності, у власності (управлінні) або у користуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки (далі – підприємства), – об’єктовий резерв для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, проведення невідкладних відновних робіт.

Матеріальні резерви створюються заздалегідь з метою використання їх у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Матеріальні резерви створюються, виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для конкретної території, галузі, об’єкта, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.

Номенклатура та обсяги об’єктових матеріальних резервів підприємств погоджуються з відділом надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації і затверджуються головою постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району.

Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів здійснюється:

місцевого – за рахунок коштів районного бюджету;

об’єктового – за рахунок власних коштів підприємств.

Створення, утримання та поповнення матеріальних резервів усіх рівнів може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

Матеріальні цінності, що поставляються до резерву, повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх зберігання.

Матеріальні резерви розміщуються на об’єктах, призначених або пристосованих для їх зберігання, а також на складах і базах підприємств за рішенням голови районної державної адміністрації та керівників підприємств з урахуванням їх оперативної доставки до можливих зон надзвичайних ситуацій.

Накопичення матеріальних резервів здійснюється за встановленими нормами та відповідно до річного графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації та керівниками підприємств.

 

Порядок використання матеріальних резервів

Матеріальні резерви використовуються тільки для:

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

проведення невідкладних відновних робіт;

надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх життєдіяльності;

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян.

Місцевий та об’єктові матеріальні резерви залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району та розташованих на ній об’єктах.

Матеріальні резерви залучаються для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її рівня.

У разі недостатньої наявності матеріального резерву відповідного рівня (місцевого та об’єктового) чи повного його використання залучаються матеріальні резерви наступного вищого рівня.

Відпуск матеріальних цінностей з резервів здійснюється за рішенням голови районної державної адміністрації та керівників підприємств.

 

 

Результати реалізації Програми

Реалізація Програми забезпечить створення, накопичення матеріальних резервів та їх ефективне використання для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, постійну готовність органів управління та сил цивільного захисту району до дій за призначенням.

 

Відповідальні за реалізацію Програми

Виконавцем Програми є відділ надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації, підприємства, установи та організації.

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, покладається на відділ надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації, який щороку узагальнює інформацію про стан накопичення матеріальних резервів.

 

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, власних коштів підприємств, а також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для створення районного матеріального резерву, становить 1436,2 тис. гривень., з них:

– протягом 2011-2015 років в районному матеріальному резерві накопичено матеріальних цінностей на 266,16 тис.грн.;

–  на формування районного матеріального резерву протягом 2016-2020 років необхідно виділити з районного бюджету 1170,04 тис.гривень.

Обсяги і джерела фінансування для формування районного матеріального резерву зазначені у додатку 2 до Програми.

Керівник апарату адміністрації                                                      С.Римарчук

Додатки до розпорядження

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97