Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 8 Про функціонування системи військового обліку у Володимирецькому районі на 2017 рік

 

17 січня 2017 року

 

          № 8

 

Про функціонування системи військового обліку у Володимирецькому районі на 2017 рік

 

 

Відповідно до законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, постанов Кабінету Міністрів України від 03 червня 2013 року № 389 “Про затвердження Положення про військові комісаріати”, від 04 лютого 2015 року № 45 “Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час”, від 07 грудня 2016 року № 921 “Про затвердження Порядку організації військового обліку призовників і військовозобов’язаних” (далі – Порядок):

  1. Утворити та затвердити склад комісії з питань перевірки стану військового обліку що додається.
  2. Керівникам органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, виконавчим комітетам сільських (селищних) рад:

2.1. Призначити відповідальних посадових осіб по здійсненню заходів з  мобілізаційної підготовки та мобілізації з покладенням на них обов’язків, визначених Законом України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

2.2. Призначити відповідальних посадових осіб за ведення військового обліку та бронювання військовозобов’язаних та призовників з покладенням на них обов’язків, визначених Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Порядком. Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку, встановити з урахуванням норм визначених в пунктах       10 – 13 Порядку.

2.3. Забезпечити повноту та якість персонального та персонально – первинного обліку військовозобов’язаних і призовників на відповідній території, підприємствах, установах, організаціях, у навчальних закладах та привести у відповідність до правил і форм, встановлених Міністерством оборони України, Державною службою статистики України, відповідно до Порядку.

2.4. Щорічно до 01 червня та 01 грудня, або на вимогу Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату, подавати до військового комісаріату відомості про наявність і технічний стан транспортних засобів, а також про військовозобов’язаних, які працюють на підприємствах, установах та організаціях на цих транспортних засобах.

2.5. При призначенні, переміщенні і звільненні осіб, відповідальних за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників, у семиденний строк надавати інформацію у Володимирецький об’єднаний районний військовий комісаріат.

2.6. У 2017 році провести звірку карток первинного обліку та  карток форми П-2 (П-2дс) з Володимирецьким об’єднаним районним військовим комісаріатом відповідно до окремого Плану проведення звірок облікових даних на військовозобов’язаних (транспортні засоби), що працюють (перебувають на обліку) в  органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах, виконавчих комітетах  сільських (селищних) рад.

2.7. Взяти на особистий контроль своєчасне надання у військовий комісаріат повідомлень про зміну облікових даних призовників (до 27 – річного віку) та військовозобов’язаних віком до 60 років, про зміни їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади.

2.8. Здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

  1. Центру надання адміністративних послуг Володимирецької районної державної адміністрації надавати у військовий комісаріат відомості про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій щомісяця до 5 – го числа.
  2. Володимирецькому сектору державної міграційної служби в Рівненській області:

4.1. Здійснювати реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово – облікових документах позначок військового комісаріату про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання.

4.2. Надсилати щомісяця до 05 числа до Володимирецького об’єднаногого районного військового комісаріату повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних.

4.3. Повідомляти про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити Володимирецького об’єднаногого районного військового комісаріату.

4.4. Надсилати у двотижневий строк до Володимирецького об’єднаногого районного військового комісаріату  повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.

4.5.  Надавати Володимирецькому об’єднаному районному військовому комісаріату допомогу у прийнятті призовників і військовозобов’язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов’язаних, які порушують зазначені правила. Надавати встановлені повідомлення про виявлення таких осіб.

  1. Відділу реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області у семиденний строк після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану повідомляти районним військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про зміну їх прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних, вилучення військово – облікових документів, пільгових посвідчень, а також зміну інших даних.
  2. Комунальному закладу “Володимирецька центральна районна лікарня” Володимирецької районної ради Рівненської області, комунальному закладу “Володимирецький районний центр первинної медико – санітарної допомоги” Володимирецької районної ради, під час проведення призову у триденний строк повідомляти Володимирецький об’єднаний районний військовий комісаріат про громадян призовного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні.
  3. Комунальному підприємству “Аква” відповідно до розпорядження Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов’язаних, сповіщати їх про виклик до Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату шляхом вручення повісток та забезпечувати прибуття за викликом.
  4. Безпосереднє керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов’язаних, покласти на голів сільських (селищних) рад, керівників підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності.
  5. Військовому комісару Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату:

9.1. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов’язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов’язаних, контроль за станом цієї роботи в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності.

9.2. Відпрацювати та подати на затвердження План проведення звірок облікових даних на військовозобов’язаних (транспортні засоби), що працюють (перебувають на обліку)  в органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях та навчальних закладах, виконавчих комітетах  сільських (селищних) рад. Провести звірку та уточнення питань повноти та якості персонального та персонально – первинного обліку військовозобов’язаних, призовників та транспортних засобів.

9.3. Відпрацювати та подати на затвердження План перевірок стану військового обліку в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах.

9.4. У разі потреби організовувати позапланові – раптові перевірки в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах.

9.5. Провести інструкторсько – методичні заняття з посадовими (службовими) особами виконавчих комітетів сільських (селищних) рад, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності з питань організації та ведення військового обліку громадян України, на яких основну увагу зосередити на порядку виявлення громадян України, які не досягли граничного віку перебування в запасі Збройних сил України, та порядку їх зарахування до нього, а також організації контролю за виконанням громадянами України правил військового обліку.

9.6. Спланувати та забезпечити проведення медичних переосвідчень військовозобов’язаних, які попередньо були визнані непридатними до військової служби в мирний час, обмежено – придатними у воєнний час.

9.7. Скласти зведений список громадян України, які не досягли граничного віку перебування у запасі Збройних Сил України, та інших військових формувань та підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних та призовників. Організувати роботу по поновленню вказаних осіб на військовому обліку.

9.8. Забезпечити своєчасне відкриття адміністративних проваджень до посадових осіб та громадян, за результатами діяльності або бездіяльності яких виявлені порушення законодавства України з питань обліково – мобілізаційної роботи.

9.9. До 25 грудня 2017 року проінформувати районну державну адміністрацію про стан обліково – мобілізаційної роботи (мобілізаційної підготовки, військового обліку, мобілізаційних ресурсів, виконання військового та військово – транспортного обов’язку) на території Володимирецького району та подати свої пропозиції щодо покращення цієї роботи у 2018 році.

  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Рижого А.П.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                    В. Хоружий

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Володимирецької

райдержадміністрації

17 січня 2017 № 8

 

Склад Комісії з питань перевірки стану військового обліку:

 

Рижий Анатолій Петрович

 

 

 

Лісняков Сергій Олександрович

–        перший заступник голови Володимирецької районної державної адміністрації, голова комісії

 

–        майор, військовий комісар Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату, заступник голови комісії

 

Члени комісії:

 

Засядьвовк Володимир Євгенович

 

 

–        підполковник, начальник відділення обліку офіцерів запасу і кадрів Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату

 

Кисіль Олександр Володимирович –       капітан, начальник відділення комплектування, заступник військового комісара Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату

 

Місько Юрій Вікторович

 

–       старший лейтенант, старший офіцер мобілізаційного відділення Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату

 

Тишко Юрій Іванович

 

–        капітан, начальник відділення обліку і бронювання сержантів, солдатів запасу Володимирецького об’єднаного районного військового комісаріату

 

Чугай Олександр Іванович –       головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                            С. Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Бер    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97