Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 91 Про план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини

20 квітня 2016 року

                                          № 91

Про план заходів з реалізації

Національної стратегії у сфері

прав людини на період до 2020 року

у Володимирецькому районі

 

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21 березня 2016 року № 130 «Про план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року у Рівненській області» та

на  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від 23 листопада

2015 року № 1393-р “Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”:

  1. Схвалити план заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року у Володимирецькому районі (далі – план заходів) згідно з додатком.
  2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, виконавчим комітетам сільських та селищних рад:

1) забезпечити виконання плану заходів;

2) інформувати  управніння  соціального  захисту  населення  районної державної    адміністрації   про хід   виконання   плану  заходів щокварталу до

25 числа останнього  місяця звітного періоду.

  1. Управлінню соціального захисту населення районної державної адміністрації узагальнену інформацію про хід виконання плану заходів подавати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щокварталу до 01 числа місяця, що настає за звітним періодом.
  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Ковальчук Н.В.

 

В.о.голови адміністрації                                                                               А.Рижий

 

Додаток  до розпорядження
голови Володимирецької
райдержадміністрації
20 квітня 2016 № 91

 

ПЛАН

заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року у Володимирецькому районі

 

Найменування очікуваного результату (відповідно до Національної стратегії) Найменування заходу, спрямованого на досягнення очікуваного результату Термін виконання Відповідальні за виконання
5. Створення передумов для зменшення ризиків життю та здоров’ю факторами підвищеної небезпеки 1) запровадження програми навчання для працівників системи цивільного захисту, а також закладів пенітенціарної системи, охорони здоров’я, освіти та соціального захисту, в яких перебувають люди з інвалідністю, зокрема з порушенням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами, та інші  маломобільні групи населення, за навчальною програмою щодо надання таким категоріям осіб допомоги в разі виникнення та/або загрози виникнення надзвичайних ситуацій IІ квартал
2016 року
комунальний  заклад «Володимирецька ЦРЛ»,   КЗ Володимирецький «РЦПМСД»,  управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад
54. Створення ефективної системи надання соціальних послуг, у тому числі із забезпечення соціального супроводу та підтриманого проживання людей з інвалідністю 1) забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються  в територіальній громаді, у тому числі із залученням недержавних організацій

 

 

 

 

 

2) забезпечення постійного інформування населення щодо системи надання соціальних послуг, зокрема, шляхом розміщення на сайтах, стендах переліку соціальних послуг (найменування послуги та її зміст, строки, підстави, умови надання та іншої інформації про послуги)

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

комунальний  заклад «Володимирецька ЦРЛ» КЗ Володимирецький «РЦПМСД», управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети  сільських та селищних рад

61. Забезпечення доступу до одержання медичної допомоги вразливих верств населення 2) розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту будівель з урахуванням відповідних вимог будівельних норм, але не менше як 20 відсотків державних і комунальних органів і закладів охорони здоров’я 2016 – 2020 роки

 

комунальний  заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД», фінансове управління райдержадміністрації

 

67. Створення умов для самовираження та розвитку дитини 1) вжиття на виконання Закону України “Про приватизацію державного майна” дієвих заходів для повернення незаконно відчужених об’єктів  соціальної інфраструктури (дошкільних навчальних закладів, будинків культури тощо);

збільшення частки соціальної інфраструктури у вимогах до забудовників для задоволення соціально-культурних потреб територіальної громади з урахуванням кількості дітей

2) забезпечення збереження, недопущення  ліквідації, перепрофілювання спортивних споруд району без створення рівноцінних

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

управління  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ  культури і туризму райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

 

 

 

 

управління освіти, молоді  та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

68. Забезпечення запобігання соціальному сирітству та інституалізації дітей 1) забезпечення ведення реєстру житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та посилення органами опіки контролю за його збереженням та використаннями

 

2) вивчення потреби щодо створення  центрів соціальної підтримки дітей та сімей на районному рівні як комплексів сімейно орієнтованих послуг з попередження інституалізації

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

IV квартал
2016 року

 

 

служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

 

служба у справах дітей  райдержадміністрації,  виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

70. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних, здійснення реформування інтернатних закладів та проводиться їх поступова ліквідація 1) запровадження мінімального базового комплексу соціальних послуг для вразливих сімей з дітьми на рівні громад шляхом запровадження посади фахівця із соціальної роботи для виявлення вразливих категорій сімей/осіб та організацій надання соціальних послуг

 

2) проведення аналізу причин влаштування дітей до інтернатних установ щодо відповідності найкращим інтересам дитини та надання пропозицій щодо оптимізації мережі інтернатних закладів, розвитку послуг та реінтеграції дітей в сімейне середовище

 

3) сприяння в проведенні дистанційного навчання (онлайн-вебінарів) для усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та кандидатів з метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

4) надання пріоритетності сімейним формам виховання при влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

5) забезпечення комплексного дослідження стану реалізації прав дітей (збір даних щодо системи захисту дітей на регіональному рівні, стану задоволення потреб дітей в інтернатних закладах різних типів, визначення переліку послуг з попередження інституалізації на місцевому рівні)

 

6) надання пропозицій до проекту Національної програми впровадження деінституалізації на період до 2025 року

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

IV квартал
2016 року

 

 

 

 

 

IV квартал
2016 року

служба у справах дітей райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

 

служба у справах дітей  райдержадміністрації, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських таселищних  рад

 

 

служба у справах дітей  райдержадміністрації,

 

 

 

 

 

служба у справах дітей райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

 

служба у справах дітей райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

 

 

 

служба у справах дітей  райдержадміністрації

 

 

72. Забезпечення всім дітям рівного доступу до необхідних їм послуг незалежно від стану здоров’я, етнічного та соціального проходження, віросповідання, місця проживання, громадянства або інших ознак 1) проведення інформаційно-просвітницьких кампаній для заохочення та забезпечення реєстрації всіх дітей, в тому числі ромської національності 2016 – 2020 роки

 

Державна  виконавча   служба Володимирецького районного управління юстиції , служба у справах дітей райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних рад

 

 

73. Запровадження та забезпечення функціонування системи послуг раннього втручання з метою створення сприятливих умов життєдіяльності для дітей, які мають порушення розвитку, підтримки сімей, в яких вони виховуються, запобігання відмовам батьків від дітей, які мають порушення розвитку, інвалідизації дитячого населення 1) підготовка та/або перепідготовка кваліфікованих фахівців для роботи в командах раннього втручання

 

 

 

 

 

2) проведення моніторингу щодо надання послуг раннього втручання та стандартизації надання послуг

 

 

 

 

 

3) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з популяризації та розповсюдження знань щодо раннього розвитку дітей та виникнення можливих ризиків

через три місяці після затвердження стандарту

 

 

 

IV квартал
2020 року

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД»,  служба у справах дітей райдержадміністрації, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,   виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД», служба у справах дітей райдержадміністрації, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД», служба у справах дітей райдержадміністрації, управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,  виконавчі комітети  сільських та селищних рад

81. Забезпечення відповідності мережі дошкільних, загальноосвітніх,  позашкільних навчальних закладів потребам територіальних громад 1) подання пропозицій до порядку реалізації положень Закону України “Про освіту” щодо соціального використання навчальних закладів, які закривають, з визначенням контрольного механізму IІІ квартал
2016 року
комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД», управління освіти , молоді та спорту райдержадміністрації,  відділ  культури і туризму райдержадміністрації,  виконавчі комітети  сільських та селищних  рад
83. Упровадження інклюзивного навчання для можливості реалізації людьми з інвалідністю права на освіту 1) здійснення обстеження державних і комунальних навчальних закладів щодо їх відповідності державним будівельним нормам у частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі людей з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2001 та ДСТУ Б ISO 21542:2013)

 

2) розроблення механізму та поквартального плану-графіка здійснення реконструкції та ремонту будівель з урахуванням відповідних вимог будівельних норм, але не менше як 20 відсотків державних і комунальних органів управління освітою і навчальних закладів щороку

2016 – 2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

управління освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

 

 

 

 

управління освіти, молоді та спорту  райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

88. Створення умов, необхідних для запобігання та протидії усім формам гендерного насильства та торгівлі людьми 1) забезпечення провадження діяльності районної   координаційної  раи д з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми 2016 – 2020 роки, але не менш як чотири рази на рік

 

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

96. Створення ефективної системи запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі вжиття заходів забезпечення повідомлення уповноваженим органам про випадки домашнього насильства 1) подання пропозицій Міністерству соціальної політики України до проекту Порядку міжвідомчої взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи з протидії домашньому насильству 2016 – 2017 роки

 

 управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ Володимирецький «РЦПМСД», управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,   служба у справах дітей, Державна  виконавча  служба Володимирецького районного  управління юстиції,   Кузнецовський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

97. Удосконалення порядку надання допомоги жертвам домашнього насильства та впровадження програми, спрямованих на навчання осіб, які вчинили домашнє насильство, ненасильницькій поведінці в міжособистісних стосунках 1) застосування відпрацьованого механізму державного соціального замовлення послуг неурядових організацій, які працюють у сфері протидії домашньому насильству (надають послуги потерпілим від домашнього насильства, проводять корекційну роботу з особами, які вчиняють домашнє насильство)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення роботи з особами, які вчиняють домашнє насильство (включаючи забезпечення фахівцями, приміщеннями та ресурсами)

 

 

 

3) забезпечення діяльності існуючих установ, які надають допомогу постраждалим від домашнього насильства

IV квартал
2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ квартал
2016 року –
2020 рік

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, комунальний заклад

«Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ Володимирецький «РЦПМСД», управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,   служба у справах дітей райдержадміністрації, Державна виконавча служба Володимирецького районного  управління юстиції,  Кузнецовський відділ поліції Головного  управління Національної поліції в Рівненській області, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, Кузнецовський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області , виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  виконавчі комітети  сільських та селищних рад

98. Проведення роботи з інформування населення про проблеми і способи протидії домашньому насильству та порядок надання допомоги постраждалим від домашнього насильства 1) підтримання діяльності “гарячої” лінії із запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації 2016 – 2020 роки

 

районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ»,

КЗ Володимирецький «РЦПМСД», управління освіти, молоді  та спорту райдержадміністрації,  Кузнецовський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області , виконавчі комітети сільських та селищних  рад

00. Удосконалення механізму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 1) забезпечення діяльності робочих груп з питань впровадження гендерних підходів у діяльність органів влади та органів місцевого самоврядування 2016 – 2020 роки

 

управління  соціального захисту населення райдержадміністрації,  виконавчі комітети   сільських та селищних рад
102. Здійснення комплексних заходів щодо подолання гендерної дискримінації, у тому числі гендерних стереотипів 1) включення компонента, спрямованого на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів, у систему освіти

 

2) організація та проведення освітньо-просвітницьких заходів (зокрема із залученням засобів масової інформації), спрямованих на поширення гендерних знань та подолання гендерних стереотипів

2016 – 2020 роки

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

управління освіти , молоді та спорту  райдержадміністрації

 

 

Володимирецький районний  центр зайнятості, управління освіти , молоді та спорту райдержадміністрації, управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

105. Забезпечення комплексності та узгодженості законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації, упровадження відповідних та своєчасних позитивних дій на національному та місцевому рівні у сфері запобігання та протидії дискримінації, забезпечення ефективного та своєчасного реагування держави на нові виклики 1) удосконалення процедури розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі

 

 

2) у разі потреби створення експертної ради з питань розгляду звернень за фактами дискримінації за ознакою статі

 

2016 – 2020 роки

 

 

 

2016 – 2020 роки

 

 

юридичний відділ апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

управління соціального  захисту населення  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

 

 

 

113. Здійснення комплексних заходів щодо забезпечення потреб громадян України, які належать до корінних народів і національних меншин, у соціальних та інших послугах 1) проведення у місцях  компактного проживання національних меншин заходів з інформування  про соціальні послуги, що надаються Державною службою зайнятості

 

2) забезпечення інформування працівників державних закладів охорони здоров’я про особливості національної ментальності представників національних меншин у місцях компактного проживання

щокварталу починаючи з
ІІ кварталу
2016 року

 

починаючи з
ІІ кварталу
2016 року

Володимирецький  районний центр зайнятості, відділ культури і туризму, райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД», відділ  культури і туризму райдержадміністрації,  виконавчі комітети сільських та селищних  рад

114. Створення ефективного механізму для участі представників корінних народів і національних меншин у процесі прийняття органами державної влади, органами місцевого самоврядування рішень з питань, що стосуються прав корінних народів і національних меншин 1) проведення аналізу реалізації права національних меншин на участь у публічному та соціально-політичному житті для подання пропозицій щодо розроблення (пілотного) механізму для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою покращення реалізації цього права, зокрема у місцях компактного проживання національних меншин І квартал
2017 року
відді  культури і туризму, райдержадміністрації, виконавчі комітети  сільських та селищних рад

 

119. Створення належних матеріально-технічних умов для учасників антитерористичної операції на період її проведення 1) забезпечення ефективної системи соціальної, медичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 2016 – 2017 роки  управління  соціального захисту населення райдержадміністрації, районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, комунальний заклад «Володимирецька ЦРЛ», КЗ Володимирецький «РЦПМСД»
120. Задоволення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб 1) подання пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України з метою врегулювання питання здійснення розселення інвалідів і дітей-інвалідів з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які переміщуються з тимчасово окупованої території та/або районів проведення антитерористичної операції, у приміщення установ та закладів, пристосовані для пересування (обслуговування) таких осіб, на визначений строк

 

2016 – 2020 роки

 

 управління  соціального захисту населення  райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних  рад

 

 

Керівник  апарату адміністрації                                              С.Римарчук

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Травень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97