Адміністративні послуги ОДПІ

Перелік адміністративних послуг, що надається Кузнецовською ОДПІ (головним офісом), 34400, Рівненська область, м. Кузнецовськ, м-н Будівельників1, та Володимирецьким відділенням Кузнецовської ОДПІ 34300, Рівненська область, смт. Володимирець, вул. Повстанців, 47 юридичним та фізичним особам 

Найменування послуги

(СТАНДАРТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ)

Яким законом визначено надання послуги та розмір плати Місце надання послуги (№ каб., розклад роботи) Контактний телефон Назва підрозділу, що надає послугуПрізвище, ім’я, по-батькові відповідального за надання послуги Перелік документів, які необхідно надати для отримання послуги Термін надання послуги від дня подачі документів
Стандарт надання адміністративної послуги« Розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків» Податковий кодекс України,Порядок розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) платників податків, затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 № 1036, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1431/18726. Головний офіскаб. № 10, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 21901

Володимирецьке відділення

Каб. №22

понеділок –п’ятниця з

9.00-20.00,

субота з

9.00-16.00

тел. 24736

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язаньРусін Т.С.,

Белінська В.П.

Заява про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу).До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;

аналізу фінансового стану;

графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

Протягом тридцяти календарних днів з дня подання заяви.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків» Податковий кодекс України, Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників, затверджене наказом ДПА України від 17.12.10 № 954, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1388/18683. Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця з 14.00-20.00

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця

з 14.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

– документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство ;- Облікова картка за формою № 1ДР;

– заява за формою № 5ДР.

Не пізніше 5 робочих днів з дня подання до органу ДПС відповідної заяви (повідомлення) про реєстрацію (внесення змін).
Стандарт надання адміністративної послуги«Внесення відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта» Податковий кодекс України, Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників, затверджене наказом ДПА України від 17.12.10 № 954, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1388/18683. Головний офіскаб. №14, понеділок –п’ятниця з 14.00-20.00

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця

з 14.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

Повідомлення за формою № 1П, паспорт громадянина України Не пізніше 5 робочих днів з дня подання до органу ДПС відповідної заяви (повідомлення) про реєстрацію (внесення змін).
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків» Податковий кодекс України, Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників, затверджене наказом ДПА України від 17.12.10 № 954, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.12.10 за № 1388/18683. Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця

з 14.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця

з 14.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

Облікова картка або її дублікат,документ, що посвідчує особу та містить необхідні для реєстрації реквізити, а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство;

документ, що посвідчує особу, та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову цього документа (для іноземців та осіб без громадянства);

паспортний документ або його ксерокопія (з чітким зображенням) фізичної особи, яка реєструється, а також довіреність, засвідчена у нотаріальному порядку, на проведення реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі. Для реєстрації іноземців та осіб без громадянства додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову паспортного документа іноземця чи особи без громадянства;

свідоцтво про народження дитини та паспортний документ одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, додатково подається засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад свідоцтва на українську мову.

Протягом 5 робочих днів з дня звернення до органу ДПС за місцем реєстрації або протягом 10 робочих днів з дня звернення до органу ДПС за новим місцем проживання, місцем отримання доходів чи місцезнаходженням іншого об’єкта оподаткування фізичної особи;
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача документів про взяття на облік платника податків (за основним-неосновним місцем обліку)» Податковий кодекс України,Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV;

Порядок обліку платників податків і зборів затверджений наказом ДПА України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300

Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця

з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

Заява за формою:№ 1-ОПП/ № 5-ОПП/ № 1-РПП;

документи визначені Порядком;

звернення платника податків,

довідка за формою №4-ОПП (повідомлення за формою №16-ОПП)

Строк надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить:для новостворених споживачів – довідка за формою №4-ОПП згідно з додатком 2 до Порядку або свідоцтво за формою №4-УРП згідно з додатком 3 до Порядку надсилається споживачу наступного робочого дня з дня взяття на облік. За згодою споживача не пізніше наступного робочого дня після взяття його на облік така довідка (свідоцтво) може бути видана споживачу чи його уповноваженій особі;

у разі заміни довідки (свідоцтва), видачі копій та дублікатів і для повідомлення за формою №16-ОПП згідно з додатком 10 до Порядку – протягом двох робочих днів після надходження звернення від споживача.

Стандарт надання адміністративної послуги«Реєстрація книг обліку розрахункових операцій» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР;Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 106/5297. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осіб.Шворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Зареєстрована заява довільної форми від СГ, довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та інші документи, у разі необхідності Термін реєстрації – не пізніше двох робочих днів з моменту подання, а взяття на облік – у день подання СГ необхідних документів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Надання повідомлення про взяття на облік органом ДПС рахунка, відкритого платнику податків у фінансовій установі» Податковий кодекс України;Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року № 2121-III; Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби, затверджений наказом ДПА України від 23.12.10 № 993, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1426/18721. Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

Повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків Строк розгляду Повідомлення для взяття рахунку на облік або відмови у взятті рахунку на облік становить три робочі дні.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Свідоцтва платника податку на додану вартість» Податковий кодекс України;Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом ДПА України від 07.11.11 № 1394, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.11.11 за № 1369/20107. Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

Реєстраційна заяваплатника податку на додану вартість за формою № 1-ПДВ. Не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві, або протягом 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, якщо бажаний (запланований) день реєстрації у заяві не зазначено чи такий день настає раніше дати, що припадає на останній день строку, встановленого для реєстрації платника ПДВ податковим органом. Якщо бажаний (запланований) день реєстрації, зазначений у заяві особи, настає після завершення 10 робочих днів від дати надходження реєстраційної заяви, податковий орган зобов’язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) Свідоцтво платника ПДВ не пізніше бажаного (запланованого) дня реєстрації платника ПДВ, зазначеного у його заяві.Протягом 10 робочих днів від дня отримання заяви податковий орган відмовляє в реєстрації особи як платника ПДВ або звертається до особи з письмовою пропозицією надати нову заяву про реєстрацію (із зазначенням підстав неприйняття попередньої).
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Свідоцтва про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість» Податковий кодекс України;Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом ДПА України від 07.11.11 № 1394, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 29.11.11 за № 1369/20107. Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

Реєстраційна заяваплатника за формою № 1-РС. Протягом 10 робочих днів видається свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість (далі – Спеціальне свідоцтво) або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва.ОДПС видає (надсилає поштою з повідомленням про вручення за рахунок заявника) Спеціальне свідоцтво або письмову відмову у видачі такого Спеціального свідоцтва у випадках подання недостовірних даних або у випадках, визначених як підстави для відмови у наданні адміністративної послуги.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва – юридичною особою» Головний офіскаб. №3,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 37940

Володимирецьке відділення

каб. №19,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24038

Відділ оподаткувавння юридичних осіб

Радчук Н.Я.

Сектор

оподаткування юридичних осіб

Рижа Н.В.

Заява про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку Протягом десяти робочих днів з дня отримання відповідної заяви.
Стандарт надання адміністративної послуги

«Видача Свідоцтва платника єдиного податку фізичній особі – підприємцю»

Податковий кодекс України. Головний офіскаб. №17,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 33328

Володимирецьке відділення

каб. № 29,32 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 25136

Відділ оподаткування фізичних осібГончарова Г.М.

Кужель А.В.

Заява щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування та розрахунок доходу за попередній календарний рік. У день отримання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування;видача Свідоцтва платника єдиного податку − протягом десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

надання вмотивованої відмови у видачі Свідоцтва платника єдиного податку − протягом десяти календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Рішення про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи (організації) до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості» Податковий кодекс України;Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затверджене наказом ДПА України від 24.01.11 № 37, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.02.11 за № 161/18899.

 

Головний офіскаб. №3,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 37940

Володимирецьке відділення

каб. №19,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24038

Відділоподаткування юридичних осіб

Радчук Н.Я.

Сектор

оподаткування юридичних осіб

Рижа Н.В.

Реєстраційна заява за формою 1-РН, копії установчих документів Не більше одного місяця від дня надходження заяви.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про зняття з обліку платника податків» Податковий кодекс України,Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV;

Порядок обліку платників податків і зборів затверджений наказом ДПА України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300

Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415

Володимирецьке відділення

каб. №8,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

-заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП;

-оригінал довідки за ф. № 4-ОПП;

-копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими -документами про припинення;

-копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень органу державної податкової служби щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, визначених підпунктом 11.9.1. п.11.9 Порядок обліку платників податків і зборів , та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, орган державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за ф. № 22-ОПП
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР; Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.00 за № 107/5298. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осіб.Шворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Заявакопії свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстрований в даному органі ДПС реєстратор, то копію свідоцтва надавати не треба);

документ, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування реєстратором;

паспорт (формуляра) на РРО;

належним чином оформлені довідки про реєстрацію пункту обміну іноземної валюти у відповідному територіальному управлінні Національного банку України;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ, – довідка про скасування реєстрації.

Не пізніше двох днів з моменту подання документів приймає рішення про можливість реєстрації РРО.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Довідки про резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР; Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 107/5298. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осіб.Шворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Заява, свідоцтва про державну реєстрацію СГ (якщо СГ має зареєстровані у цьому податковому органі РРО чи книги обліку розрахункових операцій, копію свідоцтва надавати не треба);документа, що підтверджує факт купівлі або безоплатного отримання РРО у власність, іншого документа, що підтверджує право власності або користування РРО;

паспорта (формуляра) на РРО;

дозволу місцевого органу виконавчої влади на розміщення господарської одиниці (договору оренди, іншого документа на право власності або користування господарською одиницею); для реєстрації резервного РРО слід надати такі документи на кожну господарську одиницю, де буде використовуватися РРО;

для СГ, що надають послуги з перевезень пасажирів і багажу – ліцензії на право здійснення зазначеного виду діяльності;

у разі реєстрації РРО, що був раніше зареєстрований іншим СГ, – довідки про скасування реєстрації.

Реєстрація здійснюється не пізніше двох робочих днів з моменту отримання, взяття на облік – у день отримання від суб’єкта господарювання усіх необхідних документів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача Довідки про реєстрацію журналу використання реєстратора розрахункових операцій» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР; Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 107/5298. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осіб.Шворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Зареєстрована заява довільної форми від СГ разом із реєстраційним посвідченням на РРО Термін реєстрації − не більше двох робочих днів з моменту подання суб’єктом господарювання усіх необхідних документів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про скасування реєстрації реєстратора розрахункових операцій» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР; Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 107/5298. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осібШворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Зареєстрована заява довільної форми від СГ У разі прийняття органом ДПС рішення про відмову щодо реєстрації (перереєстрації) РРО необхідно повідомити про це СГ не пізніше двох робочих днів з моменту подання ним необхідних документів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР; Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 107/5298. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осіб.Шворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Зареєстрована заява довільної форми від СГ надходить до податкового органу Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання довідки про резервування фіскального номера реєстратора СГ повинен забезпечити укладання договору про сервісне обслуговування реєстратора з центром сервісного обслуговування, який має відповідний договір з постачальником даної моделі РРО. Необхідно також перевести РРО у фіскальний режим роботи, занести фіскальний номер до фіскальної пам’яті, опломбувати реєстратор у відповідності до розділу 3 Порядку.Довідку про опломбування РРО та договір про сервісне обслуговування (разом із завіреними копіями) СГ повинен подати протягом терміну чинності довідки про резервування фіскального номера до податкового органу за місцем її видачі.
Стандарт надання адміністративної послуги«Реєстрація Книги обліку доходів і витрат» Податковий кодекс України; Порядок ведення книги обліку доходів і витрат, затверджений Постановою КМУ від 29 вересня 2001 року № 1269; Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 № 1025, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1425/18720. Головний офіскаб. № 17,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 33328

Володимирецьке відділення

каб. № 29,32 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 25136

Відділ оподаткування фізичних осібШоломей Л.Ф.

Волочнюк Т.П.

Заява та примірник Книги Строк розгляду поданих Заявником або уповноваженою особою документів для надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить два робочих дні від дати подання таких документів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Реєстрація розрахункових книжок» Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР; Положеня про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 105/5296; Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, затверджений наказом ДПА України від 01.12.00 № 614, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.02.01 за № 106/5297; Вимоги щодо виготовлення квитанційних книжок форм № 1, № П-2, № 5, № 47, затверджені наказом Державного комітету зв’язку України від 07.12.98 № 167, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 17.05.99 за № 314/3607. Головний офіскаб. № 9,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 27,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24544

Відділ податкового контролю юридичних осіб.Шворак І.С.

Підвишенна Л.Ф.

Зареєстрована заява довільної форми від СГ, довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій, розрахункова книжка та інші документи, у разі необхідності Термін реєстрації − два робочі дні з моменту подання СГ усіх необхідних документів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про набуття або підтвердження сільськогосподарським товаровиробником статусу платника фіксованого сільськогосподарського податку» Податковий кодекс України; Податкова декларація з фіксованого сільськогосподарського податку, затверджена наказом ДПА України від 24.12.10№ 1016, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 12.01.11 за № 27/18765; Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва, затверджений наказом Міністерства аграрної політики України від 17.12.10 № 837.
Головний офіс

каб. № 3,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 37940

Володимирецьке відділення

каб. № 19,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24038

Відділ оподаткування юридичних осіб.Радчук Н.Я.

Сектор

оподаткування юридичних осіб

Рижа Н.В.

Податкова декларація або заява Протягом десяти робочих днів з дня подання сільськогосподарським товаровиробником податкової декларації або заяви.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача торгового патенту» Податковий кодекс України; Порядок заповнення торгових патентів, форма Заявки на придбання торгового патенту, затверджений наказом ДПА України від 28.02.11 № 109, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.03.11 № 357/19095. Головний офіскаб. № 3,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 37940

Володимирецьке відділення

каб. № 19,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел.24038

Відділоподаткування юридичних осіб

Радчук Н.Я.

Сектор

оподаткування юридичних осіб

Рижа Н.В.

Заявка на придбання торгового патенту, пред’явлення оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів Строк розгляду заявки, поданої споживачем адміністративної послуги, та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить три дні з момонту надходження заявки.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах, що контролюються органами ДПС» Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та Правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1089; Порядок використання коштів державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102; Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01 травня 2007 року № 337;Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2007 року № 352; Порядок проведення державних форвардних закупівель зерна, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 736; Положення про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1999 року № 500; Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 № 315; Лист ДПА України від 16.02.04 № 2461/7/19-2117/116 „Щодо довідки по підтвердженя відсутності податкового боргу”. Головний офіскаб. № 10,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 21901

Володимирецьке відділення

Каб. №22

понеділок –п’ятниця

з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 24736

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язаньРусін Т.С.

Белінська В.П.

Зареєстрована заява платника податків П’ять робочих днів від дня отримання такої заяви податковим органом.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (форма № 22 ОПП)» Податковий кодекс України,Закон України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців” від 15 травня 2003 року № 755-IV;

Порядок обліку платників податків і зборів затверджений наказом ДПА України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300

Головний офіскаб. №14,

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з 9.00-16.00

тел. 34415,

Володимирецьке відділення

каб. №8, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 24800

Сектор реєстрації та обліку платників податків.Килюшик Б.А.

Плішкін В.В.

-заяву про припинення платника податків за ф. № 8-ОПП;

-оригінал довідки за ф. № 4-ОПП;

-копію розпорядчого документа (рішення) власника або органу, уповноваженого на те установчими -документами про припинення;

-копію розпорядчого документа про утворення комісії з припинення (ліквідаційної комісії).

Після проведеної документальної позапланової перевірки платника податків та його відокремлених підрозділів та спливу законодавчо встановлених строків сплати узгоджених грошових зобов’язань такого платника податків та його відокремлених підрозділів, у разі відсутності заперечень органу державної податкової служби щодо здійснення державної реєстрації припинення платника податків, визначених підпунктом 11.9.1. п.11.9 Порядок обліку платників податків і зборів, та встановлення факту відсутності заборгованості платника податків та його відокремлених підрозділів перед бюджетом щодо сплати платежів, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, орган державної податкової служби складає довідку про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів за ф. № 22-ОПП
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про заборгованість, у т. ч. із строком виникнення більш як півроку до дати її видачі» Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2009 року № 232; Порядок підтвердження заборгованості, що виникла внаслідок неповних розрахунків за енергоносії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 191; Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена Наказом ДПА України від 01.07.98 № 315. Головний офіскаб. № 10, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з

9.00-16.00

тел. 21901

Володимирецьке відділення

Каб. №22

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з

9.00-16.00

тел. 24736

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язаньРусін Т.С.

Белінська В.П.

Зареєстрована заява платника податків Строки розгляду заяви платника податків та надання йому довідки про заборгованість (далі – Довідка) визначаються нормативними документами, які передбачають надання таких Довідок органами ДПС.Якщо у нормативному документі такі строки не визначено, Довідка або вмотивована відмова у її видачі надаються платникам податків у терміни, встановлені наказом ДПА України від 01.07.98 № 315, а саме протягом п’ятнадцяті календарних днів від дня отримання органом ДПС заяви платника податків.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача повідомлення про грошові зобов’язання та податковий борг (форма № 10-ОПП)» Податковий кодекс України; Порядок обліку платників податків і зборів, затверджений наказом ДПА України від 22.12.2010 № 979, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1439/18734. Головний офіскаб. № 10, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з

9.00-16.00

тел. 21901

Володимирецьке відділення

Каб. №22

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00,

субота з

9.00-16.00

тел. 24736

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язаньРусін Т.С.

Белінська В.П.

Заява про припинення платника податків Термін надання адміністративної послуги становить два робочі дні після підписання відповідного висновку про причини неможливості видачі довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах за формою № 22-ОПП (додаток 18 до Порядку) або довідки про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП (додаток 5 до Порядку), якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами.
Стандарт надання адміністративної послуги«Підготовка висновку про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань» Податковий кодекс України; Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПА України від 18.07.05 № 276, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.08.05 за № 843/11123; Порядок взаємодії органів державної податкової служби, місцевих фінансових органів та органів Державного казначейства України в процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань, затверджений наказом ДПА України, Міністерства фінансів України, Державного казначейства України від 21.12.10 № 974/1597/499, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.10 за№ 1389/18681 Головний офіскаб. №4, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 36380

Володимирецьке відділення

каб. №23, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 23968

Сектор обліку та звітності.Булан Н.І.

Шершень Р.Г.

Зареєстрована заява платника податків Строк розгляду заяви платника податків та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні – не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви
Стандарт надання адміністративної послуги«Проведення звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами» Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби України, затверджена наказом ДПА України від 18.07.05 № 276, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 02.08.05 за № 843/11123;Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена Наказом ДПА України від 01.07.98 № 315. Головний офіскаб. №4, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 36380

Володимирецьке відділення

каб. №23, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 23968

Сектор обліку та звітності.Булан Н.І.

Шершень Р.Г.

Зареєстрована заява платника податків За усним зверненням платника податків – адміністративна послуга надається одразу після такого звернення.За письмовим зверненням платника податків – Акт про проведене звірення розрахунків платника з бюджетом за певний період надається платнику податків, згідно з п.п. 4.2.7. розділу 4 наказу ДПА України від 01.07.98 № 315, не пізніше п’ятнадцяті календарних днів з дня отримання органом ДПС такої заяви платника податків.
Стандарт надання адміністративної послуги«Надання повідомлення платнику податків про надходження коштів за рахунок стягнення заборгованості з його дебіторів» Податковий кодекс України; Порядок використання додаткових джерел погашення податкового боргу, затверджений наказом ДПА України від 24.12.10 № 1040, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1422/18717 Головний офіскаб. № 10, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 21901

Володимирецьке відділення

Каб. №22

понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00

субота з 9.00-16.00

тел. 24736

Відділ погашення прострочених податкових зобов’язаньРусін Т.С.

Белінська В.П.

Документи, що свідчать про право вимоги до дебітора;− рішення суду;

− платіжні документи, що свідчать про надходження коштів для погашення боргу платника податків за рахунок його дебіторів.

У п’ятиденний термін з дня отримання відповідного документа.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про сплату роботодавцем податків та зборів (обов’язкових платежів)» Порядок видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2009 року № 322; Довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов’язкових платежів), затверджена наказом ДПА України від 04.11.10 № 849, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 23.11.10 за № 1158/18453;Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби, затверджена наказом ДПА України від 01.07.98 № 315. Головний офіскаб. № 17, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 33328

Володимирецьке відділення

каб. № 29,32 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 25136

Відділ оподаткування фізичних осібШепетько Л.І.

Кужель А.В.

Зареєстрована заява платника податків з резолюцією керівника Згідно з п.п. 4.2.7. розділу 4 наказу ДПА від 01.07.98 № 315 довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов’язкових платежів) видається протягом п’ятнадцяті календарних днів з дня отримання податковим органом заяви платника податків.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку» Податковий кодекс України;Порядок отримання довідки про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та відсутність податкових зобов’язань з цього податку, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1243;

Довідка про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов’язань з цього податку, затверджена наказом ДПА України від 22.12.10 № 981, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1422/18717;

Порядок направлення органами державної податкової служби податкових повідомлень-рішень платникам податків, затверджений наказом ДПА України від 22.12.10 № 985, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.12.10 за № 1440/18735.

Головний офіскаб. № 17, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 33328

Володимирецьке відділення

каб. № 29,32 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 25136

Відділ оподаткування фізичних осібШепетько Л.І.

Лосінець Г.В.

Декларація У разі відсутності у фізичної особи податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб за останні три звітні періоди та за поточний рік, Довідка видається протягом тридцяти календарних днів з дня отримання податковим органом податкової декларації про майновий стан і доходи.У разі наявності податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб за даними Декларації, податковий орган протягом тридцяти календарних днів з дня її отримання надсилає фізичній особі податкове повідомлення – рішення. Довідка видається після погашення всіх грошових зобов’язань фізичної особи по податку на доходи фізичних осіб за останні три звітні періоди та за поточний рік.
Стандарт надання адміністративної послуги«Видача довідки про доходи за останній звітний період (рік), одержані протягом заявленого періоду» Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІІ;Порядок отримання довідки про доходи за останній звітний період (рік) та форма довідки про доходи за останній звітний період (рік), затверджений наказом ДПА України від 19.05.03 № 226, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.06.03 за № 446/7767. Головний офіскаб. № 17, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 33328

Володимирецьке відділення

каб. № 29,32 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 25136

Відділ оподаткування фізичних осібШепетько Л.І.

Лосінець Г.В.

Зареєстрована заява фізичної особи Строк розгляду заяви фізичної особи та надання адміністративної послуги або відмови в її наданні становить десять днів від дня подання такої заяви платником податків.
Стандарт надання адміністративної послуги«Надання платникам податків програмного забезпечення по формуванню податкової звітності, податкових накладних та реєстрів податкових накладних в електронному вигляді» Податковий кодекс України; Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затверджена наказом ДПА України від 10.04.08 № 233, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 16.04.08 за № 320/15011;Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків, затверджений наказом ДПА України від 03.05.06 № 242. Головний офіскаб. №5, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 21293

Володимирецьке відділення

каб. № 2 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 23192

Відділ інформатизації процесів оподаткування.Козодой В.В.

Бедик О.А.

Звернення платника податків щодо запису ПЗ, включаючи оновлення, на наданий ним ЕН У міру надходження запитів від платників податків щодо запису програмного забезпечення, включаючи оновлення, на наданий ним електронний носій.
Стандарт надання адміністративної послуги«Приймання податкової звітності платників податків в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку» Податковий кодекс України; Інструкція з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затверджена наказом ДПА України від 10.04.08 № 233, зареєстрована у Міністерстві юстиції України 16.04.08 за № 320/15011; Формат (стандарт) електронного документа звітності платників податків, затверджений наказом ДПА України від 03.05.06 № 242. Головний офіскаб. № 5, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 21293

Володимирецьке відділення

каб. № 2 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 23192

Відділ інформатизації процесів оподаткування.Козодой В.В.

Бедик О.А.

Два примірники підписаного та скріпленого печаткою (для фізичних осіб – підприємців − за наявності печатки) Договору в паперовій формі та ЕН з ПСВК. Укладення Договору – не пізніше двадцяти робочих днів від дня отримання від платника податків двох підписаних та скріплених печаткою (для фізичної особи підприємця − за наявності печатки) примірників Договору;обробка Договору, отриманого в електронному вигляді, − до п’яти робочих днів;

приймання звітності − постійно, по мірі надсилання платником податків податкової звітності в електронному вигляді;

надсилання першої квитанції − протягом 5 хв. після отримання податкової звітності в електронному вигляді;

надсилання другої квитанції − протягом 2 год. з моменту прийняття (неприйняття) податкової звітності в електронному вигляді, якщо звітність надіслана до органів ДПС до 16 год, в іншому випадку − протягом перших 2 год. наступного робочого дня.

Стандарт надання адміністративної послуги«Засвідчення Довідки про проведення декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і знаходяться за її межами» Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII; Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 року № 15-93; Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами” від 18 червня 1994 року № 319/94; Наказ Міністерства Фінансів України від 25.12.95 № 207 „Про затвердження форми Декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 11.01.96 за № 18/1043;Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби України, затверджена Наказом ДПА України від 01.07.98 № 315. Головний офіскаб. № 9, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 28 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 24615

Відділ податкового контролю юридичних осібЧеркашина Л.В.

Швед Н.Я.

Прийнята декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами П’ять робочих днів.
Стандарт надання адміністративної послуги«Реєстрація довідки про відсутність у суб’єктів підприємницької діяльності за межами України валютних цінностей та майна» Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року № 959-XII;Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання та валютного контролю” від 19 лютого 1993 року № 15-93; Указ Президента України „Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами” від 18 червня 1994 року № 319/94; Типова інструкція з діловодства в органах державної податкової служби України, затверджена Наказом ДПА України від 01.07.98 № 315; Лист Національного банку України, ДПА України, Державної митної служби України „Щодо подання Декларації про валютні цінності та майно”, від 09.01.98 № 13-226/53-188, № 206/10/22-0117, № 11/3-247. Головний офіскаб. № 9, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 32421

Володимирецьке відділення

каб. № 28 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 24615

Відділ податкового контролю юридичних осібЧеркашина Л.В.

Швед Н.Я.

Прийнята органом ДПС довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна П’ять робочих днів.
Стандарт надання адміністративної послуги„Видача патенту” Податковий кодекс України; Декрет Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992 року № 13-92 (далі − Декрет);Наказ ДПА України „Про затвердження форми патенту та порядку його заповнення” (далі − Порядок), затверджений 25.03.98 № 137, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.98 № 196/2636. Головний офіскаб. № 17, понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 33328

Володимирецьке відділення

каб. № 29,32 понеділок –п’ятниця з 09.00-20.00, субота з 9.00-16.00

тел. 25136

Відділ оподаткування фізичних осібШепетько Л.І.

Кужель А.В.

Заява у довільній формі, документ, що засвідчує сплату фіксованого податку Три дні з дня надходження заяви.

 

Поділитися: