Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545Перелік платних послуг у закладах культури

Відділом культури і туризму Володимирецької райдержадміністрації розроблено та підготовлено проект  рішення Володимирецької районної ради «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись комунальними закладами культури Володимирецького району». Регуляторним актом регламентуються дії, встановлюються повноваження та обов’язки, а також визначаються шляхи та механізми для забезпечення комунальними закладами культури району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Володимирецької районної державної адміністрації – http://volodrda.gov.ua

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати до відділу культури і туризму Володимирецької райдержадміністрації протягом 1-го місяця з дня оприлюднення повідомлення (23.03.2017 до 23.04.2017), в письмовій формі поштою за адресою: 34300, смт. Володимирець, вул. Соборна, 32; факсом – (03634)-23969 або на E-mail: volod_cuitura@ukr.net

Проект регуляторного акту

«____»_____________ 2017 року

Відповідно до закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» відділом культури і туризму Володимирецької райдержадміністрації підготовлено проект рішення Володимирецької районної ради «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись комунальними закладами культури Володимирецького району».

Відділом культури і туризму Володимирецької райдержадміністрації розроблено та підготовлено проект  рішення Володимирецької районної ради «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись комунальними закладами культури Володимирецького району». Регуляторним актом регламентуються дії, встановлюються повноваження та обов’язки, а також визначаються шляхи та механізми для забезпечення комунальними закладами культури району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

Проект рішення та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Володимирецької районної ради – http://volodrda.gov.ua

Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати до відділу культури і туризму Володимирецької райдержадміністрації протягом 1-го місяця з дня оприлюднення, повідомлення в письмовій формі поштою за адресою: 34300, смт. Володимирець, вул. Соборна, 32; факсом – (03634)-23969 або на E-mail: volod_cuitura@ukr.net

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Володимирецької районної ради

“Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури Володимирецького району”

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Володимирецької районної ради «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись комунальними закладами культури Володитмирецького району» як регуляторного акту.

 

1.Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

З переходом держави на ринкову економіку почався активний процес реорганізації структури суспільства. Вся культура держави знаходиться на стадії активної реорганізації.

Асигнувань, які поступають з загального фонду районного бюджету недостатньо для своєчасного концентрування та забезпечення надання ряду соціально важливих культурних послуг. Тому питання залучення додаткових коштів в культуру у теперішній час стає актуальним. Джерелом цих коштів для необхідного функціонування бюджетних закладів є платні послуги.

З метою вирішення зазначеної проблеми Кабінетом Міністрів України постановою від 12 грудня 2011 року №1271 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватись в державних закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності.

Статтею 19 Закону України «Про культуру» визначено, що заклади культури можуть одночасно з основною діяльністю провадити іншу господарську діяльність і одержувати від неї доходи і така діяльність відповідає меті, із якою вони створені, статтею 26 цього ж закону встановлено, що кошти отримані від господарської діяльності та надання платних послуг є витратами на утримання закладів культури.

2.Цілі державного регулювання

Ціль регуляторного акту – забезпечення відшкодування обґрунтованих витрат закладів культури на надання ряду культурних послуг, які відповідно до чинного законодавства можуть надаватись за плату, додаткове фінансування  закладів культури району на заходи по забезпеченню належних умов культурного обслуговування населення. Дотримання принципів державної регуляторної політики, вдосконалення механізму справляння плати за послуги  закладів культури району, які відповідно до законодавства можуть надаватись за плату.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих  альтернативних способів  досягнення  встановлених  цілей з аргументацією переваг  обраного способу

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність встановленого Переліку послуг, що можуть надаватись закладами культури району за плату та механізму встановлення вартості таких послуг може привести у майбутньому не тільки до збільшення, неефективного, а і до нецільового використання коштів закладів культури району, які спрямовуються на забезпечення надання цих послуг  та невиконання вимог законодавства, що є неприйнятним.  Поряд із цим, відсутність плати за ці послуги потягне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.

Друга альтернатива – розробити та затвердити Перелік платних послуг, які можуть надаватись закладами культури району та встановити механізм  для розрахунку плати за них.

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки спрямована на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011р. N1271  «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», Закону України «Про культуру»  та покриття обґрунтованих витрат закладів культури району на надання цих послуг.

 

 1. Механізм реалізації мети

Заклади культури району надають платні послуги згідно Переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури Володимирецького району відповідно до постанови КМУ від 12.12.2011 №1271. Платні послуги надаються на договірних засадах, або за особистими зверненнями громадян, згідно встановленої у відповідних калькуляціях вартості цих послуг, та оплачуються на спеціальний рахунок закладу культури району.

Кошти за виконані платні послуги використовуються згідно затвердженого кошторису відповідно до фактичних потреб закладу культури району.

Оплата за послуги використовується, згідно законодавства, на реалізацію пріоритетних заходів та завдань, що спрямовані на поліпшення якості та умов надання культурних послуг населенню району.

 1. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження  запропонованого регуляторного акта і оцінки можливості проведення  і виконання вимог регуляторного акта

В зв’язку з тим, що порядок надання платних  послуг, які будуть надаватись  закладами культури району, відповідатиме вимогам чинного законодавства, встановиться офіційність такої плати, обов’язкова для всіх фізичних і юридичних осіб.  Впровадження даного регуляторного акту забезпечить відшкодування закладами культури району коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.

У разі прийняття регуляторного акту послуги будуть надаватися як юридичним особам, так і громадянам, громадянам-іноземцям.

Послугами користуються підприємства, установи, організації відповідно до цього регуляторного акту.

Фізичні особи, бажаючі  скористатись платними  послугами, матимуть таку можливість із внесенням офіційної плати, яка буде спрямовуватись на виконання основних цілей цього регуляторного акту.

Заклади культури району достатньо укомплектовані матеріально технічною базою та відповідними кадрами для виконання цілей цього регуляторного акту.

6.Визначення очікуваних результатів регуляторного акту.

Найважливішим результатом прийняття регуляторного акту буде соціальний ефект який гарантуватиме виконання законних прав та інтересів громадян на надання якісних культурних послуг.

В результаті прийняття регуляторного акту підвищиться свідомість керівників підприємств, установ, організацій та населення району відносно значимості надання культурних послуг.

Встановиться можливість закладів культури району покривати свої затрати, понесені на організацію і надання послуг, які можуть надаватись за плату, а відтак за рахунок отриманих коштів забезпечити більшу доступність, якість, об’єктивність та швидкість надання цих послуг.

7.Визначення строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акту залежить від державного регулювання економічних відносин та змін у чинному законодавстві.

Результативним строком дії регуляторного акту встановлюється строк на протязі якого не буде різких змін щодо переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури.

Строк дії регуляторного акту призупиняється у випадку заборони здійснювати діяльність закладів культури з надання платних  послуг у сфері культури. При цьому у випадку розширення чи зменшення переліку платних послуг, які заклади культури району можуть надавати за плату, виникає необхідність прийняття нового регуляторного акту, або внесення змін до існуючого.

8.Показники результативності регуляторного акту.

Визначення результативності регуляторного акту проводиться за показниками обліку та аналізу відстеження отриманих даних на різних етапах впровадження регуляторного акту.

Показниками результативності регуляторного акту приймаються дані:
– можливість  закладів культури району організувати роботу з надання платних послуг та надавати їх;

 • надходження коштів до бюджету для додаткового фінансування закладів культури району;

 • кількість запитів від фізичних і юридичних осіб щодо бажання скористуватися платними послугами;

 • виконані заходи по забезпеченню збереження гарантованого рівня надання культурних послуг за кошти, отримані від надання платних послуг.

9.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

При проведені відстежень результативності регуляторного акта аналізуватиметься кількість наданих платних послуг; обсяг коштів, отриманих від надання платних послуг, а також рівень покращення надання платних послуг;   розмір коштів, одержаних від надання платних послуг, які направлено на покриття витрат, рівень зміцнення матеріально – технічної бази закладів культури району.

Строки проведення базового та повторного відстеження результативності регуляторного акту:

 • базового відстеження – грудень 2017 року;

 • повторного відстеження – липень 2018 року.

Базове та повторне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом обробки  статистичної інформації та аналізу інформації, яка надійде від громадян та юридичних осіб, користувачів платних послуг.

 

Начальник   відділу культури і туризму                                            Л.В. Босик

 

 

 

УКРАЇНА

ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьоме скликання

(одинадцята сесія)

РІШЕННЯ

Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися комунальними закладами культури Володимирецького району

 

Відповідно до клопотання відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації, керуючись ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про культуру» та постановами Кабінету Міністрів України  «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (із змінами) від 12 Грудня 2011року №1271, «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами  та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності від 27.08.2010 №796 за погодженням з постійними комісіями та президією районної ради, районна рада

Вирішила:

 1. Затвердити Перелік платних послуг, які можуть надаватися комунальними закладами культури Володимирецького району (додається).
 2. Відділу культури і туризму Володимирецької районної державної адміністрації:
  • Надати дозвіл на здійснення господарської діяльності з надання платних послуг, зазначених у Додатку.
  • Розробити та затвердити калькуляції для розрахунку плати за послуги комунальних закладів культури Володимирецького району, що затверджуються у Додатку.
  • Забезпечити надання платних послуг, зазначених в Додатку у комунальних закладах культури Володимирецького району.
  • Здійснювати постійну координацію робіт з надання платних послуг.
  • Забезпечити правильне надходження та використання коштів, отриманих від надання платних послуг.
  • Здійснювати відстеження результативності регуляторного впливу цього рішення.
  • Про хід виконання рішення інформувати районну раду в терміни, встановлені чинним законодавством.
 1. Рішення оприлюднити в районній газеті “Володимирецький вісник”.
 2. 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради відповідно до визначених функцій і повноважень.

Голова ради                                                                                 В.Ковенько

Проект підготовлений відділом культури і туризму Володимирецької райдержадміністрації. Оприлюднений на веб-сайті районної ради http://volodrr.rv.ua/_________2017р.

Начальник відділу    культури і туризму                                      Л.Босик

ПЕРЕЛІК

  платних послуг, які можуть надаватися відділом культури і туризму та його структурними підрозділами

 1. Проведення вистав,  театральних  та  музичних постановок, концертів,  інших   постановок, виступи  артистичних  груп,  труп,  оркестрів та окремих артистів. Проведення концертів-презентацій, фестивалів, бенефісів, естрадних шоу.
 2. Навчання у  студіях,  на  курсах,  проведення  занять  у літературно-музичних вітальнях,  ігрових  кімнатах  для  дітей  та гуртках.
 3. Організація діяльності  любительських об’єднань та клубів за   інтересами   (художніх,    технічних,    природничо-наукових, колекційних, за професіями).
 4. Розроблення сценаріїв, постановочна  робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій.
 5. Проведення спектаклів і     концертів     художньої самодіяльності.
 6. Проведення театралізованих свят, фестивалів,  конкурсів, спортивно-розважальних,  оздоровчих,  обрядових заходів,  виставок книг і творів образотворчого мистецтва.
 7. Надання послуг з   організації   та/або   проведення культурно-масових      заходів,      міжнародних      симпозіумів, науково-практичних    конференцій,    семінарів,   майстер-класів, концертів, фестивалів, виставок і вистав.
 8. Демонстрація відео- і кінофільмів.
 9. Надання послуг з  користування  настільними  і   комп’ютерними   іграми,   тенісними столами,  більярдами,  персональними комп’ютерами, глядацькими залами відеотек.
 10. Продаж у неспеціалізованих магазинах (кіосках,  лотках) видань   про  фонди  і  діяльність  бібліотек,  музеїв,  картинних галерей,  виставкових  залів,  заповідників  та   інших   закладів культури   і   мистецтва,  репродукцій,  наборів  листівок,  афіш, плакатів (у тому числі із зображенням  творів  мистецтв,  пам’яток літератури), а також сувенірних виробів, значків, виробів народних промислів, декоративно-ужиткового мистецтва.
 11. Проведення фото-, відео- і кінозйомок окремих експонатів, експозицій, територій та об’єктів музейного типу.
 12. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях музеїв,  під час огляду експозицій, виставок.
 13. Відвідування заповідників, музеїв та виставок.
 14. Додаткові бібліотечні послуги:

формування бібліографічних списків для курсових, дипломних та
наукових робіт,  каталогів для  особистих  бібліотек  і  бібліотек
підприємств, установ та організацій;

підготовка фактографічних,  аналітичних,  бібліографічних  та
інших довідок для фізичних та юридичних осіб;

користування міжбібліотечним     абонементом     (пересилання
документів), електронна доставка документів;

надання послуг   з   оформлення   електронних   реєстраційних
документів користувачів бібліотек.

 1. Розроблення та оформлення  інтер’єрів,   дизайнерського оздоблення виставкових стендів.
 2. Надання в оренду  приміщень  концертних залів, культурно-освітніх закладів, музеїв у разі, коли  це  не  перешкоджає  провадженню закладом діяльності у сфері культури.
 3. Надання місць для   стоянки   автомобілів   та   інших
  транспортних засобів.
 4. Ремонт, настроювання і    налагодження    музичних
  інструментів, звуко-, світло- та відеоапаратури.
 5. Пошиття театральних, концертних костюмів, взуття, автотранспортні послуги.
 6. Прокат музичних інструментів,  культурно-спортивного  і
  туристичного інвентарю,  сценічних костюмів,  взуття, театрального
  реквізиту.
 7. Фотокопіювання, репродукування, ксерокопіювання,
  мікрофільмування,   мікрокопіювання   з   книжок,  брошур,  газет,
  журналів,  музейних експонатів,  документів  з  фондів  бібліотек,
  музеїв.
 8. Виготовлення фонограм концертів  і  спектаклів,  копій
  звукозапису музичних творів з фонотек театрів,  музеїв, бібліотек,
  клубних     закладів науково-методичних  центрів,  надання  послуг  студій   звуко-   і відеозапису.
 9. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
 10. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів;
 11. Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо;
 12. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів;
 13. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в приміщеннях закладів культури;
 14. Організація, проведення концертно-видовищних заходів.

 

 

 

 

 

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Лют    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97