Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545№ 189 Про Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Володимирецького району до дій у надзвичайних ситуаціях

RozpLogo

12 серпня 2016 року

№ 189

Про Організаційно-методичні
вказівки з підготовки населення
Володимирецького району до дій у
надзвичайних ситуаціях

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09 серпня 2016 року № 469 “Про Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Рівненської області до дій у надзвичайних ситуаціях”, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”, від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року № 523 “Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за № 624/25401, наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19 лютого 2016 року № 83 “Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях”, з метою організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівного складу і працівників підприємств, установ та організацій Володимирецького району у сфері цивільного захисту, навчання населення захисту і діям у надзвичайних ситуаціях:

 1. Затвердити Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Володимирецького району до дій у надзвичайних ситуаціях (далі – Організаційно-методичні вказівки), що додаються.
 1. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям керуватися цими Організаційно-методичними вказівками.
 2. Відділу надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації забезпечити контроль за виконанням Організаційно-методичних вказівок.
 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

Голова адміністрації                                                                        В.Хоружий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Володимирецької районної     державної адміністрації

12 серпня 2016 року № 189

Організаційно-методичні вказівки

з підготовки населення Володимирецького району

до дій у надзвичайних ситуаціях

І. Загальні положення

Організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Володимирецького району до дій у надзвичайних ситуаціях (далі — Організаційно-методичні вказівки) розроблено з метою надання практичних рекомендацій суб’єктам забезпечення цивільного захисту різних рівнів з питань застосування вимог законодавства у сфері навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

Основними нормативно-правовими актами України, розпорядчими актами голови облдержадміністрації, розпорядчими актами голови райдержадміністрації, вимогами яких необхідно керуватися при організації та здійсненні навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, є :

Конституція України;

Кодекс цивільного захисту України;

постанови Кабінету Міністрів України:

від 26 червня 2013 року № 443 “Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту”;

від 26 червня 2013 року № 444 “Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях”;

від 02 жовтня 2013 року № 729 “Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб”;

від 09 жовтня 2013 року № 787 “Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту”;

від 23 жовтня 2013 року № 819 “Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту”;

від 09 січня 2014 року № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”;

від 11 березня 2015 року № 101 “Про затвердження типових положень про функціональну і територіальну підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту”;

від 08 липня 2015 року № 469 “Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту”;

від 13 жовтня 2015 року № 824 “Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів”;

накази Міністерства надзвичайних ситуацій України:

від 15 серпня 2007 року № 557 “Про затвердження Правил техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року за № 1006/14273;

від 07 червня 2011 року № 587 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях та сільських (селищних) радах”;

накази Міністерства внутрішніх справ України:

від 29 травня 2014 року № 523 “Про затвердження Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за № 624/25401;

від 11 вересня 2014 року № 934 “Про затвердження Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року
за № 1200/25977;

від 11 вересня 2014 року № 935 “Про Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2014 року за № 1204/25981;

від 21 жовтня 2014 року № 1112 “Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2014 року за      № 1398/26175;

від 21 жовтня 2014 року № 1113 “Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 листопада 2014 року за № 1399/26176;

від 30 грудня 2014 року № 1417 “Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

ДСТУ 5058:2008 “Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення”;

розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації:

від 21 вересня 2015 року № 531 “Про сили територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області”;

від 20 листопада 2015 року № 684 “Про Положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області”;

Про план основних заходів цивільного захисту Рівненської області на відповідний рік;

Про функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області на відповідний рік;

доручення першого заступника голови Рівненської обласної державної адміністрації від 04 грудня 2014 року № дор. 163/01-61/14;

розпорядження голови Володимирецької районної державної адміністрації:

від 16 грудня 2015 року № 377 “Про сили Володимирецької районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області”;

від 18 грудня 2015 року № 381 “Про Положення про Володимирецьку районну ланку територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту Рівненської області”;

Про план основних заходів цивільного захисту Володимирецького району на відповідний рік;

Про функціональне навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області на відповідний рік.

Організаційно-методичні вказівки рекомендуються для використання керівниками суб’єктів забезпечення цивільного захисту всіх рівнів, у тому числі для організації відповідної роботи керівників підрозділів з питань цивільного захисту та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Організацію навчання здійснюють:

навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області — щодо працюючого населення;

виконавчі комітети селищних та сільських рад — щодо непрацюючого населення;

управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації — щодо дітей дошкільного віку, учнів навчальних закладів Володимирецького району та Вищого професійного училища № 29.

Навчання населення здійснюється:

за місцем роботи — працюючого населення;

за місцем навчання — дітей дошкільного віку, учнів;

за місцем проживання — непрацюючого населення.

Навчання у сфері цивільного захисту та підготовки населення до дій в умовах загрози та виникнення можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану організовувати і здійснювати за відповідними групами, які формуються:

у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області;

за місцем навчання, роботи безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях;

за місцем проживання непрацюючого населення при відповідних консультативних пунктах.

ІІ. Рекомендації структурним підрозділам Володимирецької районної державної адміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям

 1. Територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з метою забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб територіальних органів, а також суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, рекомендується:

1) забезпечити організацію та проведення:

командно-штабних навчань (штабних тренувань) з працівниками органів управління та сил цивільного захисту з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту, затверджених наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 29 січня 2014 року № 44;

навчально-практичних заходів з підготовки працівників відповідних спеціалізованих служб згідно з вимогами Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469;

2) забезпечити своєчасне проходження функціонального навчання посадовими особами згідно з Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;

3) надати практичну допомогу та забезпечити контроль за проведенням на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління:

навчання працівників за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях згідно з вимогами Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444;

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1200/25977;

4) щороку планувати і проводити з керівним складом та фахівцями, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, впродовж грудня – січня підбиття підсумків з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за рік і визначення завдань на наступний рік.

 1. Відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення райдержадміністрації, іншим структурним підрозділам Володимирецької районної державної адміністрації, спеціалізованим службам цивільного захисту району, органам місцевого самоврядування з метою забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб районної державної адміністрації та суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях рекомендується:

1) забезпечити організацію та проведення заходів з підготовки:

органів управління районної ланки територіальної підсистеми та підпорядкованих їм сил цивільного захисту з урахуванням вимог Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443, плану основних заходів цивільного захисту Володимирецького району на рік;

спеціалізованих служб цивільного захисту району відповідно до вимог Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року № 469;

формувань цивільного захисту відповідно до вимог Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2013 року
№ 787;

функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області;

2) забезпечити організацію та контроль за проведенням спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях в адміністративно-територіальних одиницях згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1200/25977, та відповідно до доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації від 04 грудня 2014 року № дор.163/01-61/14:

щороку до 05 грудня організовувати розроблення, погодження і затвердження керівниками підприємств, установ та організацій району графіків проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту на наступний рік;

на підставі наданих керівниками підприємств, установ та організацій графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту щороку до 10 грудня розробляти та затверджувати зведений графік проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань)  на підвідомчій території на рік з питань цивільного захисту та план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, на підприємствах, в установах, організаціях на наступний рік. Зведені графіки подавати до 15 грудня до Головного управління ДСНС України у Рівненській області для узагальнення;

організувати контроль за станом проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підзвітних територіях, у тому числі подання звітів про організацію проведення спеціального об’єктового навчання (об’єктового тренування) з питань цивільного захисту згідно з вимогами пункту 4.3 Порядку;

3) передбачати у період проведення в адміністративно-територіальних одиницях командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту проведення суб’єктами господарювання не менше як 30 відсотків запланованої у поточному році кількості комплексних об’єктових навчань з питань цивільного захисту;

4) складати та щороку до 01 вересня подавати заявки на функціональне навчання за державним замовленням на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які зобов’язані проходити функціональне навчання, та забезпечити періодичність проходження функціонального навчання окремих категорій осіб у відповідності із вимогами  додатка 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;

5) забезпечити:

інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями;

підготовку та видання навчальних, навчально-наочних посібників, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам’яток тощо;

діяльність консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування, особливо в частині створення умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої допомоги потерпілим у невідкладних ситуаціях;

запровадження постійних рубрик з питань цивільного захисту у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також навчання населення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів, соціальної реклами;

подання звітності з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року № 578;

6) щороку планувати проведення протягом грудня – січня з керівним складом районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та керівництвом підпорядкованих підприємств, установ та організацій підбиття підсумків з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях у звітному році і визначення завдань на наступний рік.

 1. Керівникам підприємств, установ та організацій з метою здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної та пожежної безпеки, рекомендується:

1) розробити та затвердити програми підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях з урахуванням виробничих особливостей, наявності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, об’єктів підвищеної небезпеки, проведення робіт з підвищеною пожежною небезпекою та продовження функціонування в особливий період;

2) забезпечити проходження спеціальної підготовки особами, які залучаються до проведення безпосередньо на підприємствах, в установах та організаціях інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області;

3) утворити навчальні групи та здійснювати підготовку працівників шляхом курсового та індивідуального навчання за:

програмою загальної підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженою наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 06 червня 2014 року № 310 (у редакції наказу Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 08 серпня 2014 року № 458);

типовою програмою спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, згідно з                  додатком 1;

типовою програмою додаткової підготовки з техногенної безпеки працівників об’єктів підвищеної небезпеки згідно з додатком 2;

типовою програмою прискореної підготовки працівників до дій в особливий період згідно з додатком 3 (здійснюється підприємствами, установами та організаціями, які продовжують роботу у воєнний час, і розпочинається одночасно з уведенням в дію планів цивільного захисту на особливий період);

4) організувати проведення працівникам під час прийняття на роботу і за місцем праці інструктажів з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях, розроблених на підставі програм підготовки (загальної, спеціальної, додаткової) працівників та діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затверджуються керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту з Володимирецьким районним сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області;

5) визначити порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення з урахуванням вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

6) організувати та забезпечити проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту у  відповідності із вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 934, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2014 року за № 1200/25977:

а) забезпечити щороку затвердження до 5 грудня після погодження з райдержадміністрацією, Володимирецьким районним сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області графіків проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на наступний рік;

б) затвердити:

плани проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту керівником підприємства, установи, організації за погодженням з Володимирецьким районним сектором Головного управління ДСНС України у Рівненській області (пункт 2.7 Порядку);

плани проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту у навчальних закладах керівником навчального закладу за погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації (пункт 2.17 Порядку);

плани-календарі об’єктових тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту головою об’єктової комісії з надзвичайних ситуацій за погодженням зі штатним (позаштатним) працівником з питань цивільного захисту підприємства, установи, організації (пункт 3.3 Порядку);

плани протипожежних та протиаварійних тренувань керівником підприємства, установи, організації (пункти 3.11 та 3.15 Порядку);

в) організувати проведення фахівцями навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області інструкторсько-методичних занять з керівництвом комплексних об’єктових навчань з питань цивільного захисту (пункт 2.6 Порядку);

г) забезпечити роботу комісій з оцінки готовності (допуску) персоналу до проведення комплексних об’єктових навчань з питань цивільного захисту із залученням представників Головного управління ДСНС України у Рівненській області або Володимирецького районного сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області (пункт 2.9 Порядку);

д) подавати до райдержадміністрації та Володимирецького районного сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області звіт про організацію проведення спеціального об’єктового навчання (об’єктового тренування) з питань цивільного захисту (пункт 4.3 Порядку);

7) забезпечити:

проходження в установленому порядку функціонального навчання працівниками відповідно до вимог Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819;

проходження посадовими особами навчання з питань пожежної безпеки за програмами навчання з питань пожежної безпеки з урахуванням вимог Порядку затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 вересня 2014 року № 935, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2014 року за № 1204/25981;

ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які у поточному році підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань, звітна інформація тощо);

8) обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту та забезпечити його наповнення навчальними і наочними посібниками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, інформаційними стендами щодо основних заходів, що виконуються підприємством, установою, організацією відповідно до об’єктового плану реагування на надзвичайні ситуації;

9) вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення територій, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних ділянок, пунктів, класів тощо.

 1. Взяти до відома, що Володимирецький районний сектор Головного управління ДСНС України у Рівненській області:

1) бере участь у заходах з підготовки органів управління та сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми, передбачених планом основних заходів цивільного захисту Володимирецького району;

2) організовує і здійснює безпосередньо державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання;

3) здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;

4) перевіряє відповідно до закону стан підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

ІІІ. Рекомендації Володимирецькому районному сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області

Володимирецькому районному сектору Головного управління ДСНС України у Рівненській області з метою ефективної організації навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях рекомендується:

 1. Здійснювати методичне керівництво та ведення обліку проведених заходів з питань:

підготовки органів управління та сил цивільного захисту на обласному та місцевому рівнях;

проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях району.

 1. Проводити роботу з вивчення стану організації та здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях шляхом:

проведення оцінки знань посадових осіб територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності з питань пожежної безпеки;

участі працівників, відповідальних за здійснення державного нагляду (контролю), в роботі комісій з оцінки готовності (допуску) персоналу підприємств, установ та організацій до проведення комплексних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

аналізу поданих підприємствами, установами та організаціями на погодження планів проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;

вибіркового оцінювання знань з питань цивільного захисту працівників підприємств, установ та організацій в обсязі програм підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях;

організації контролю за обладнанням на підприємствах, в установах та організаціях інформаційно-довідкових куточків і перевірки відповідності їх тематичного наповнення;

участі в тренуваннях з учасниками навчально-виховного процесу у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах району під час проведення Тижнів безпеки дитини та Днів цивільного захисту згідно із зведеними планами-графіками проведення цих заходів, що розробляються відповідними територіальними органами управління освітою.

 1. Узагальнювати звіти про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту щокварталу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та готувати пропозиції щодо удосконалення цих заходів у наступному році.
 2. Організувати взаємодію з навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області згідно із пунктом 2.3 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 травня 2014 року № 523, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 червня 2014 року за № 624/25401.
 3. Забезпечити контроль за виконанням планів і програм навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області, а також підприємствами, установами та організаціями, які в установленому порядку проводять навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та посадових осіб – з питань пожежної безпеки.
 4. Брати активну участь у підбитті підсумків роботи керівного складу районної ланки територіальної підсистеми з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за окремий плановий період і визначення пріоритетних завдань на наступний плановий період.
 5. Звітувати про виконану роботу з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях згідно з вимогами Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року № 578.

Керівник апарату адміністрації                                                                С.Римарчук

dodatok_1

dodatok_2

dodatok_3

0
0
* Матеріали сайту дозволяється використовувати лише з посиланням (для інтернет-видань– гіперпосиланням) на www.volodrda.gov.ua

Поділитися:


Коментарі відсутні

Залишити відповідь


Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Жовтень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Вер    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ

"Телефон Довіри" голови райдержадміністрації:

тел: 2-43-97