Без англійської можна спокійно жити
 Урядова гаряча лінія 1545Регламент РДА

Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва

районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністрації

Хоружий Володимир Іванович

 

Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань та  повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями, підприємствами, установами  і організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.

За погодженням з Кабінетом Міністрів України, облдержадміністрацією призначає на посади і звільняє першого заступника, заступника голови райдержадміністрації та за погодженням з обласною державною адміністрацією призначає на посади і звільняє керівника апарату, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів відповідно до статей 10 та 11 Закону України від   9 квітня 1999 року № 586-ХІV  «Про місцеві державні адміністрації»                (із змінами).

Спрямовує і координує діяльність першого заступника, заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників органів виконавчої влади району.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Утворює відповідно до законодавства позабюджетні, цільові, резервні, валютні фонди, затверджує положення про ці фонди.

Приймає рішення про випуск облігацій внутрішньої місцевої позики з метою забезпечення соціально-економічного розвитку району.

Вирішує питання об’єднання за згодою підприємств, установ, організацій та населення їх коштів, бюджетних і позабюджетних коштів на будівництво, розширення,  ремонт і утримання об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури.

Сприяє здійсненню контролю за додержанням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, зобов’язань щодо платежів до державного, місцевого бюджетів та позабюджетних фондів.

Забезпечує подання інформаційно-аналітичних матеріалів та внесення пропозицій щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

Забезпечує  підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики та надає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Організовує підготовку матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Забезпечує узагальнення відомостей щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує,  прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Забезпечує моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, підготовку пропозицій  щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у справі проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Забезпечує організацію відзначення в районі державних свят, знаменних і пам’ятних подій.

Інформує голову облдержадміністрації та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні форми, служби та комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Призначає на посади і звільняє з посад працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, що обслуговуються відділом фінансового господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.

Утворює, реорганізовує, ліквідовує відповідно до законодавства відділи, управління та інші підрозділи районної державної адміністрації. За погодженням з облдержадміністрацією призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління державної адміністрації, або уповноважує на це своїх заступників. Погоджує в установленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади.

Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади, якщо інше не передбачено законодавством.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

У випадках, передбачених законом, вносить подання голові облдержадміністрації щодо призначення позачергових виборів депутатів сільської, селищної, районної ради, сільського, селищного голови, а також про звільнення з посади начальників управлінь та відділів районної державної адміністрації у разі  порушення ними Конституції України, законів України, указів і розпоряджень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

Здійснює загальне керівництво в районі мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці.

Забезпечує режимно-секретну роботу.

Координує роботу із здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Видає в межах своїх повноважень розпорядження.

Розглядає звернення громадян, проводить особистий їх прийом.

Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України. актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації :

Здійснює керівництво :

 • сектором контролю апарату райдержадміністрації;
 • сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи;
 • юридичним відділом апарату райдержадміністрації;
 • сектором внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю апарату райдержадміністрації.

 

Координує діяльність з :

 • Кузнецовським міським відділом (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області;
 • Кузнецовським міськвідділом Управління Служби безпеки України;
 • службою цивільного захисту у Володимирецькому районі територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Рівненській області;
 • Володимирецьким об’єднаним військовим комісаріатом.

 

Організовує роботу:

 • постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації;
 • комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації.

 

Забезпечує зв’язок з :

 • прокуратурою району;
 • районним судом.

 

Загальні функціональні повноваження першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації

Перший заступник, заступник голови та керівник апарату райдержадміністрації:

 1. Забезпечують реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямках діяльності, спрямовують, координують та здійснюють оперативний контроль за діяльністю відповідних відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів виконавчої влади щодо:
 • виконання вимог положень Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • підготовки та реалізації районних програм;
 • формування та виконання районного бюджету;
 • розробки програм розвитку галузей і сфер економіки;
 • контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;
 • виконання розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації;
 • підготовки проектів документів;
 • інших визначених відповідними положеннями повноважень.
 1. Забезпечують взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.
 2. Подають пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, щоденні інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, соціально-політичну ситуацію та проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень голові облдержадміністрації.
 3. Відповідають за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських та селищних голів, керівників підприємств, установ, організацій.
 4. Дають доручення керівникам відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації.
 5. Погоджують відрядження та відпустки керівникам відділів, управлінь відповідно до функціональних повноважень.
 6. Беруть участь в роботі районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери їх відання, колегій підпорядкованих їм управлінь, а також нарадах в райдержадміністрації та сесіях місцевих рад, зборах громадян та трудових колективів.
 7. Проводять прийом громадян, забезпечують розгляд їх звернень.
 8. Повертають адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.
 9. Вносять пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, районних відділів центральних органів виконавчої влади, а також вносять пропозиції щодо притягнення їх до відповідальності згідно з розподілом обов’язків та чинним законодавством.
 10. Організовують роботу щодо створення резерву кадрів управлінь та відділів, керівників відповідних підприємств, установ, організацій, забезпечують проведення з ними відповідних заходів.
 11. Відповідають за кваліфіковане та своєчасне виконання відповідними відділами, управліннями, іншими структурними підрозділами, органами виконавчої влади документів органів вищого рівня, розпоряджень та доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, а також інших повноважень, що передбачені відповідними положеннями про управління, інші органи державної виконавчої влади згідно функціональних повноважень.
 12. Сприяють органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцнення їх матеріально-фінансової бази.
 13. Мають право підпису документів, інформацій на контрольні документи до облдержадміністрації, її структурних підрозділів відповідно до функціональних повноважень та взаємозаміщення.
 14. Мають інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

 

 

Перший заступник голови райдержадміністрації

Рижий Анатолій Петрович

 

Заміщає голову райдержадміністрації на період його відсутності, координує при цьому діяльність заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації, керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників територіальних підрозділів центральних органів державної виконавчої влади.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, в т.ч. на ЧАЕС, залучає до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Організовує реалізацію практичних заходів, спрямованих на виконання актів Президента України та Уряду України, відповідних розпоряджень голів облдержадміністрації райдержадміністрації в галузі оборонної роботи.

Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації з питань гуманітарної  регіональної політики. Організовує розроблення програм регіонального розвитку  гуманітарної політики, здійснює контроль за їх виконанням. Координує діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань реалізації регіональної політики.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі освіти.

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров’я.

Координує  роботу закладів охорони здоров’я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення. Контролює роботу органів медико-соціальної експертизи.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров’я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури і мистецтва, сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств.

Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Організовує роботу у сфері туризму.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізкультури і спорту, молодіжної політики. Забезпечує розробку  прогнозів розвитку мережі цих закладів та внесення пропозицій з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо національних меншин і міграції, щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Бере участь згідно із законодавством у вирішенні питань, пов’язаних з громадянством України, наданням притулку іноземним громадянам та особам без громадянства.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб.

Регулює вирішення питань щодо громадських дитячих організацій.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства   про свободу совісті та релігійні організації.

Координує реалізацію Плану заходів щодо виконання Державної програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов  дітей, що залишились без піклування батьків.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

Організовує підготовку молоді до військової служби, проведення призову громадян на строкову військову службу та на альтернативну (невійськову) службу.

Забезпечує розроблення проектів програм з ефективного використання природних ресурсів та подання відповідним органам пропозицій з цього питання до загальнодержавних планів та програм.

Забезпечує розроблення регіональних екологічних програм і вносить пропозиції щодо державних екологічних програм.

Сприяє впровадженню нових екологічно безпечних технологій, вирішенню науково-технічних проблем, що мають першочергове значення для підвищення ефективності та конкурентоспроможності продукції.

Контролює питання визначення для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів, викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вирішує в установленому законом порядку питання припинення або зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища та санітарних норм. Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації і захоронення промислових, побутових та інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан навколишнього природного середовища, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Погоджує правила користування водозабірними спорудами для задоволення питних, побутових, інших потреб населення, пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Організовує роботу щодо розроблення та здійснення заходів розвитку лісового і водного господарства.

Координує діяльність відповідних органів щодо розроблення та виконання програм раціонального використання земель, лісів.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою. Контролює заходи щодо приватизації земель відповідно до законодавства, координує діяльність землевпорядних органів. Погоджує пропозиції стосовно надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захисності, а також поділу лісів за розрядами такс і заборони використання окремих лісових ресурсів у визначеному законодавством порядку. Сприяє вирішенню земельних спорів у випадках, передбачених законодавством.

Координує роботу будівельної галузі району. Організовує виконання будівельними підприємствами інвестиційних проектів у бюджетній сфері. Сприяє нарощуванню обсягів житлового будівництва.

Здійснює контроль за виконанням державного замовлення по введенню в дію об’єктів житла та соціально-культурного призначення.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі містобудування. Організовує розроблення відповідних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудівної документації, проведення їх експертизи, здійснення контролю за виконанням цих програм і планів.

Сприяє організації  контролю, відповідно до законодавства, за охороною, реставрацією і використанням пам’яток архітектури та містобудування.

Відповідає за встановлення і зміну меж населених пунктів, розглядає і вирішує інші питання адміністративно-територіального устрою в частині земельних відносин.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у галузі житлово-комунального та шляхового господарства, енергозбереження.

Координує процеси будівництва доріг державного і місцевого значення.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла.

Організує роботу з атестації об’єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку та реформуванню житлово-комунального господарства, впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує спільно з виконкомами селищних , сільських рад створення і функціонування об’єднань співвласників житлових будинків.

Організовує роботу щодо створення сільських комунальних підприємств..

Залучає на договірних засадах підприємства та організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення.

Координує роботу підприємств транспорту та зв’язку з питань більш повного забезпечення потреб перевезення залізничним, автомобільним транспортом та у послугах зв’язку.

Реалізовує  державну політику щодо енергопостачання. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо нарощування виробництва електроенергії, підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Відповідно до своїх функціональних повноважень очолює спеціальні комісії та відповідає за ефективність їх роботи.

Виконуючи функціональні повноваження, перший заступник голови райдержадміністрації:

Здійснює керівництво :

 • відділом надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства та енергоефективності райдержадміністрації;
 • відділом містобудування та архітектури, будівництва та інфраструктури райдержадміністрації;
 • відділом культури та туризму райдержадміністрації;
 • управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;
 • службою у справах дітей райдержадміністрації;
 • районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Координує діяльність з :

 • Кузнецовським міським відділом (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області з питань правопорядку;
 • управлінням ветеринарної медицини в районі;
 • управлінням Держземагенства у Володимирецькому районі;
 • службою цивільного захисту у Володимирецькому районі територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій в Рівненській області;
 • головним спеціалістом – державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Рівненської області;
 • Володимирецькою дільницею ПАТ «Рівнеобленерго»;
 • КП «Агропроменерго»;
 • Володимирецьким цехом телекомунікаційних послуг № 9 Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;
 • центром поштового зв’язку № 7 Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта»;
 • транспортними організаціями району;
 • залізничними станціями Антонівка та Рафалівка;
 • філією «Володимирецький райавтодор»;
 • головним спеціалістом Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації;
 • сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації (з питань мобілізації);
 • об’єднаним районним військовим комісаріатом (з питань мобілізації та призову на військову службу);
 • головним державним інспектором ДАБК в Рівненській області по північних районах області;
 • будівельними організаціями усіх форм власності в районі;
 • ДП «Володимирецьке лісове господарство»;
 • ДП СЛАП «Володимирецький держспецлісгосп»;
 • КЗ «Володимирецька центральна районна лікарня»;
 • КЗ «Володимирецький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;
 • Кузнецовським міськрайонним управлінням держсанепідемслужби;
 • редакціями районної газети та радіомовлення;
 • профспілковими та іншими громадськими організаціями;
 • релігійними громадами;
 • ветеранськими організаціями;
 • райспоживспілкою в частині організації харчування дітей;
 • Володимирецьким сектором державної міграційної служби в Рівненській області (з питань громадянства та біженців);
 • аптечною мережею району;
 • Кузнецовським міськрайонним управлінням держсанепідемслужби (в питаннях санітарного стану навколишнього природного середовища).

 

Організовує роботу:

 • робочої групи для організації викупу або примусового відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності з метою розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів ДП НЕК «Укренерго» ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС-Київська на території Балаховицької, Заболоттівської, Полицької та Ромейківської сільських рад району;
 • комісії з проведення інвентаризації радіоактивних відходів;
 • комісії з питань визначення збитків землекористувачам та власникам земельних ділянок при райдержадміністрації;
 • комісії по визначенню розміру орендної плати при райдержадміністрації;
 • комісії по проведенню інвентаризації порушених земель при видобуванні корисних копалин, в тому числі несанкціонованого видобутку бурштину;
 • комісії з розгляду та запобіганню самочинному будівництву при райдержадміністрації;
 • комісії з питань закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах при райдержадміністрації;
 • Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації;
 • конкурсної комісії райдержадміністрації;
 • робочої групи з питань забезпечення контролю за додержанням вимог законодавства про охорону культурної спадщини власниками (користувачами) на земельних ділянках, на яких розміщені об’єкти культурної спадщини та наявності охоронних договорів на ці об’єкти.;
 • районної інвентаризаційної комісії;
 • робочої групи з питань забезпечення дотримання чинного законодавства при організації та здійсненні перевезень пасажирів автомобільним транспортом при райдержадміністрації;
 • постійно діючої комісії по визначенню розміру орендної плати за земельні ділянки, що розташовані за межами населених пунктів;
 • робочої групи із здійснення контролю за використанням та охороною місцевих лісових ресурсів;
 • робочої групи з організації контролю за використанням лімітів, заготівлею лісових ресурсів та справлянням збору за спеціальне використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань та заготівлі другорядних лісових матеріалів;
 • районної ради з питань безпечної життєдіяльності населення;
 • комісії з актуалізації містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;
  • комісії з питань захисту прав дитини при райдержадміністрації;
  • районної комісії у справах альтернативної (невійськової служби);
  • районної призовної комісії;
  • робочої групи для здійснення контролю за проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку;
  • громадської ради при райдержадміністрації;
  • районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення;
  • районної координаційної ради з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу при райдержадміністрації;
  • комісії по дотриманню законодавства в діяльності релігійних організацій, розгляд релігійних питань і взаємовідносин з релігійними громадами при райдержадміністрації;
  • районної комісії з питань сприяння розвитку книговидавничої справи;
  • районної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій;
  • районної надзвичайної протиепідемічної комісії;
  • координаційної ради з питань складання районного плану формування освітніх округів та упорядкування мережі навчальних закладів району;
  • комісії для проведення обстеження житлових приміщень, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
  • координаційної ради з розвитку фізичної культури і спорту при райдержадміністрації;
  • спостережної комісії при райдержадміністрації.

Заступник голови райдержадміністрації

Ковальчук Наталія Володимирівна

 

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері промисловості, розвитку внутрішніх товарних ринків, агропромислового комплексу, соціальної політики та бюджету.

На період відсутності керівника апарату райдержадміністрації керує апаратом райдержадміністрації, організовує його роботу, забезпечує виконання завдань покладених на апарат.

Організовує складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району та подання їх на розгляд районної ради. Забезпечує виконання бюджету і затверджених районною радою програм, та підготовку звіту про їх виконання.

Забезпечує подання в установленому порядку до органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники і пропозиції до проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для врахування їх при визначені розмірів субвенцій, а також для бюджетного вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо реформування структури промислового виробництва, санації цільових інвестиційних проектів, корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної та комунальної форм власності.

Розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання власного виробництва продукції.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо розвитку економіки, прискорення економічних реформ, приватизації, демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері, зайнятості – створення робочих місць.

Забезпечує подання відповідним органам пропозицій до загальнообов’язкових планів та програм щодо ефективного використання природних і трудових ресурсів.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об’єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон, міжнародного співробітництва та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, залученню іноземних інвестицій.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення та здійснення заходів з гарантування продовольчої безпеки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження.

Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у сільське господарство, схем забезпечення високопродуктивною технікою, насінням, агротехнологіями.

Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення, а також розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, підвищення родючості ґрунтів.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.

Сприяє розвитку малого бізнесу, надає допомогу підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інвестиційних проектів, виробництва товарів народного споживання, будівельних матеріалів, надання побутових та інших послуг населенню, підготовкою кадрів.

Готує пропозиції до програм приватизації загальнодержавного майна та майна, що належить до спільної власності  територіальних громад району.

Відповідає за комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері соціального захисту та проведення пенсійної реформи, в тому числі і за впровадження персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Забезпечує розроблення  прогнозів розвитку сфери соціального захисту, вносить пропозиції з цього питання до     проектів програм соціально-економічного розвитку. Здійснює контроль за виконанням законів України, указів і розпоряджень Президента України з цих питань.

Вносить пропозиції щодо створення фондів соціального захисту громадян, утворених за рахунок коштів бюджету та благодійних надходжень, додаткових гарантій стосовно  соціального захисту населення.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, престарілих громадян, які потребують обслуговування вдома.

Забезпечує організаційне виконання законодавства з питань державної таємниці.

Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці.

Сприяє визначенню для підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності квоти робочих місць для працевлаштування інвалідів, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень).

Очолює та відповідає за ефективність роботи спеціальних комісій відповідно до своїх функціональних повноважень.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації :

Здійснює керівництво :

 • фінансовим управлінням райдержадміністрації;
 • відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації;
 • відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації;
 • сектором мобілізаційної та режимно-секретної роботи ( з питань режимно-секретної роботи);
 • управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації;
 • сектором «Центр надання адміністративних послуг».

 

Координує діяльність з :

 • банками та страховими компаніями;
 • районним управлінням статистики;
 • Володимирецьким відділенням Кузнецовської ОДПІ;
  • Дубровицькою міжрайонною Державною фінансовою інспекцією України в Рівненській області;
 • районним центром зайнятості;
 • ДП «Володимирецьке лісове господарство» в частині виробництва промислової продукції;
 • Володимирецькою райспоживспілкою;
 • управлінням Пенсійного фонду в районі;
 • аптечною мережею в районі в частині забезпечення ліками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності;
 • промисловими підприємствами в районі;
 • перевізниками, в частині компенсації витрат обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом, за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

 

Організовує роботу:

 • координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації;
 • тендерного комітету райдержадміністрації;
 • районної координаційної ради соціального партнерства та сприяння зайнятості населення;
 • робочої групи з координації дій органів виконавчої влади щодо питань забезпечення своєчасної сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів при райдержадміністрації;
 • робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;
 • комісії з питань заробітної плати, праці та соціальної політики;
 • комісії із контролю за призначенням та виплатою державних допомог і субсидій;
 • робочої групи з питань організації та координації оздоровлення постраждалого населення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • робочої групи з питань організації, координації та контролю за забезпеченням ліками громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • комісії з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних при райдержадміністрації;
 • комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
 • евакуаційної комісії району

 

 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації

Римарчук Світлана Михайлівна

 

Очолює і організовує роботу апарату райдержадміністрації, виконання покладених на апарат завдань із правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Контролює роботу  структурних підрозділів і посадових осіб апарату, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат або його структурні підрозділи.

Забезпечує взаємодію структурних підрозділів апарату з відділами, управліннями та іншими службами райдержадміністрації, виконавчим апаратом районної ради, органами виконавчої влади і органами  місцевого самоврядування.

Вносить голові райдержадміністрації пропозиції з питань структури та штатного розпису апарату, чисельності, фонду оплати праці та видатків на утримання апарату районної державної адміністрації.

Забезпечує розроблення положень про структурні підрозділи апарату, відділи, управління та інші служби райдержадміністрації та подає їх на затвердження голові. Затверджує посадові інструкції працівників апарату райдержадміністрації. Забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку (режиму роботи). З питань, віднесених до його повноважень, та відповідно до законодавства видає накази.

Готує пропозиції до проектів розпоряджень голови райдержадміністрації про розподіл функціональних повноважень керівництва райдержадміністрації.

Забезпечує розроблення регламенту роботи районної державної адміністрації та правил внутрішнього трудового розпорядку.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату. Візує всі проекти розпоряджень, підписує додатки до них і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Відповідає за стан діловодства.

Забезпечує своєчасне доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до відповідних органів та службових осіб або населення.

Подає на державну реєстрацію нормативно-правові акти райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації та виконання інших його доручень.

За дорученням голови райдержадміністрації організовує проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, забезпечує надання методичної та  практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи.

На підставі пропозицій заступників голови райдержадміністрації, керівників відділів, управлінь, інших структурних підрозділів райдержадміністрації забезпечує складання проектів планів роботи та заходів райдержадміністрації.

Забезпечує інформування голови райдержадміністрації про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Координує роботу з кадрами в органах державної виконавчої влади, установах  і організаціях, державних підприємствах.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку матеріалів з питань призначення, погодження, укладення і розірвання контрактів, притягнення до відповідальності та заохочення керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації.

За дорученням голови райдержадміністрації готує, у встановленому порядку, погодження про призначення та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, клопотання про відповідність їх займаній посаді.

Контролює дотримання вимог Конституції України, законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», інших нормативно-правових актів з питань державної служби.

Забезпечує реалізацію заходів щодо добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, формування кадрового резерву на  посади державних службовців, його навчання і стажування.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та особистого їх прийому головою райдержадміністрації і його заступниками, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах, що розташовані на території району.

Організовує експертизу клопотань і забезпечує підготовку проектів подань про нагородження державними нагородами, відзнаками та почесними званнями України, голів обласної та районної держадміністрацій.

Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення виборів, референдумів та адміністративно-територіального устрою.

Здійснює забезпечення належного протипожежного стану у приміщенні райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці.

Організовує матеріально -технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації, ведення бухгалтерського обліку, розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання апарату.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату райдержадміністрації:

Здійснює керівництво:

 • сектором організаційної роботи;
 • сектором кадрів;
 • загальним відділом;
 • відділом фінансово-господарського забезпечення;
 • архівним відділом;
 • відділом ведення Державного реєстру виборців;
 • державним адміністратором.

 

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує взаємодію з:

 • районним управлінням юстиції;
 • сектором контролю;
 • юридичним відділом.

 

Взаємозаміщення заступників голови та керівника апарату:

 

Рижий А.П.

перший заступник голови

райдержадміністрації

Ковальчук Н.В.

заступник голови

райдержадміністрації

 

Поділитися:Увійти:

Реєстрація

Приєднайтесь за допомогою


Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Січень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Гру    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Вільні творять майбутнє

"Гаряча" телефонна лінія голови райдержадміністрації:

тел: 2-31-34

Національна Дитяча гаряча лінія Підтримай добровільне об'єднання громад Калькулятор розрахунку субсидій Програма державної підтримки Довіряй ЗСУ